Verslag werkdag boomgaard Addink 17-01-2004

Zaterdag 17 januari 2004 heeft de eerste werkdag van Het Steenders Landschap plaatsgevonden in de oude hoogstam fruitboomgaard op de hoek van de Paardestraat met de Wehmestraat in Steenderen.

Snoeien van de bomenOm 9 uur 's ochtends bleken ruim 20 personen op onze uitnodigingen te reageren of waren spontaan op de werkdag afgekomen, een opkomst boven verwachting! In het bijzonder dient genoemd te worden de aanwezigheid van dhr. Schurink als eigenaar van het perceel en dhr. Horstink sr. van het gelijknamige fruitbedrijf. Dhr. Horstink heeft met zijn kennis de nodige aanwijzingen gegeven voor het snoeien van de oude en poten van de nieuwe bomen. Dhr. Schurink was helemaal vanuit Enschede naar Steenderen gekomen om aanwezig te zijn bij de werkdag die in zijn boomgaard plaatsvond. Ook de aanwezigheid van liefst 3 dames mag niet ongenoemd blijven!

Na een gezamenlijke kop koffie en welkomstwoord, werd begonnen met de geplande werkzaamheden. De boomgaard is opgeruimd en de nog aanwezige bomen zijn zo goed mogelijk hersteld. Vervolgens zijn bij het project oever van de Kleine Beek 10 fruitbomen uitgestoken en opnieuw ingeplant in de boomgaard van Addink. Het resultaat is fantastisch, een boomgaard die weer oogt als een boomgaard met een mooie rij fruitbomen!De hoop met groen afval wordt door de gemeente Steenderen afgevoerd

Tevens heeft in het gedeelte van de boomgaard van dhr. De Haan eveneens snoei van de bestaande fruitbomen plaatsgevonden. Ook hier hebben onze enthousiaste vrijwilligers hun steentje bijgedragen.

De 'rommel' is op een hoop gebracht en wordt belangeloos door de Gemeente Steenderen voor ons afgevoerd.

Aangezien door de opruimwerkzaamheden een aantal schuilhoekjes voor egels, vogels, veldmuizen en dergelijke is verdwenen, hebben wij in een hoek van de boomgaard een nieuwe takkenhoop gemaakt. Hier kunnen de verschillende soorten dieren dekking zoeken tegen belagers.

Nieuwe takkenhoop voor schuilen van dierenAfsluitend werd aan de vrijwilligers een heerlijke kop soep geserveerd, deze smaakte heerlijk na een actieve, frisse maar gelukkig grotendeels droge werkochtend. Er waren veel enthousiaste reacties van de deelnemers te horen!

De soep en koffie op deze dag werden verzorgd door Willy Sesink en Elly Geurts, hiervoor onze dank.

Al met al een goed begin van de werkdagen van onze vereniging! Wij hopen en gaan er van uit dat we deze lijn naar de toekomst kunnen doorzetten en met een enthousiaste groep medewerkers veel voor het Steenderense landschap betekenen!

Foto's werkdag boomgaard 17 januari 2004

Knotten van de wilg
Koffiepauze, tijd voor een praatje
Dhr Schurink bij het poten van een van de fruitbomen Dhr Schurink bij het poten van een van de fruitbomen
Afsluiting met soep
De hoop met snoeihout en ander groenafval wordt door de gemeente Steenderen afgevoerd
Ter compensatie van de verdwenen schuilhoekjes is een nieuwe takkenhoop gemaakt  

Klik op een afbeelding voor de volledige foto