Leden- en vrijwilligersavond 2012

Op woensdag 30 mei waren ongeveer 25 leden en vrijwilligers aanwezig op de op de jaarlijkse leden- en vrijwilligersavond van Het Steenders Landschap. Leden en vrijwilligers werden tijdens deze jaarlijks terugkerende avond onthaald met een gezellig uitje als dank voor de inzet in het afgelopen werkseizoen.

Na ontvangst van de leden en vrijwilligers in de kantine van de ijsvereniging met een kop koffie en een lekkere plak cake, werden de aanwezigen door onze voorzitter René van Eijden welkom geheten. Hij refereerde aan de goede opkomst het afgelopen winterseizoen, ondanks dat het op een aantal werkdagen erg koud en guur was. Namens het bestuur bedankte hij de vrijwilligers die actief hebben deelgenomen aan de werkdagen en merkte nog maar eens op dat zonder hun inzet de vereniging geen bestaansrecht zou hebben!

Na de koffie werd er met de fiets vertrokken richting de stuw bij de bedelweg, aan de weg tussen Steenderen en Doesburg. Bij deze stuw is onlangs een zogenaamde vispassage aangelegd door het Waterschap Rijn en IJssel. Een medewerker van het waterschap vertelde wat over de aanleg van een vispassage, het nut ervan en hoe het werkt. De vispassages zijn bedoeld om het voor vissen mogelijk te maken stuwen te passeren en daardoor hoger bovenstrooms in de beken te komen. De stuwen waar een vispassage is aangelegd konden door het hoogteverschil vrijwel niet door de vissen gepasseerd worden in het verleden. Om te laten zien of en hoeveel er gebruik is gemaakt van de vispassage had hij een fuik aan de achterzijde geplaatst. In deze fuik zaten een aantal vissen, de passage wordt dus veelvuldig gebruikt! Een boeiende uitleg en leuk om te zien dat het ook echt werkt!

Na de uitleg over de vispassage werd de weg overgestoken en vertelde een medewerker van Staatsbosbeheer over de veranderingen die gedaan zijn in de oude IJsselarm die daar ligt. Tot vorig jaar was de IJsselarm begroeid met een populierenbos. Door het bos te verwijderen en de bovenlaag van het terrein te verwijderen is weer een drassig terrein ontstaan wat de variëteit in flora en fauna ten goed zal komen. Na de uitleg zijn we met de hele groep door een deel van het terrein gelopen en hebben we vast kunnen stellen dat er al verschillende planten op komen duiken. Een grote ingreep maar het zal het fraaie landschap rond Steenderen weer wat mooier maken!

Bij terugkeer in de kantine van de ijsvereniging stond ons een heerlijke barbecue en een drankje te wachten. Het seizoen werd tijdens het nuttigen van dit lekkers nogmaals uitgebreid doorgesproken en iedereen begon al weer zin te krijgen in het volgende werkseizoen!

Op 20 juni is de jaarlijkse zomer werkavond. Hiervoor kunt u een uitnodiging vinden op deze website. Het nieuwe seizoen start op 2 oktober met de jaarvergadering en in het eerste weekend van november (3 november) met de eerste werkdag. Hiervoor krijgt u uiteraard nog een uitnodiging. Het bestuur van HSL wenst u allemaal een fijne zomer met mooi weer!

Foto's ledenavond 30 mei 2012

Klik op een afbeelding voor de volledige foto