Het Steenders Landschap gaat majestueuze peppel in Bronkhorst beheren

Het Steenders Landschap gaat de grote, fraaie populier bij het veerpont in Bronkhorst in beheer nemen! De vereniging probeert daardoor de monumentale boom te behoeden voor kap. Binnen de plannen van de herinrichting van de omgeving van het veerpont in Bronkhorst is er namelijk geen ruimte meer voor deze monumentale peppel. Om dit te voorkomen is een plan opgesteld om de boom te redden, de vitaliteit te verbeteren en daardoor hopelijk nog vele jaren van de boom te kunnen genieten bij deze toegangspoort tot de gemeente!

De gemeente Bronckhorst heeft de afgelopen maanden plannen uitgewerkt om de omgeving van het pontveer bij Bronkhorst opnieuw in te richten. Er wordt een speelplaats voor kinderen voorzien en ook voor volwassenen zal het prettig zijn om te vertoeven. Deze plannen zijn in overleg opgesteld met Dirk Weijers, eigenaar van het veerpont en van de gronden rond het veer. Het Steenders Landschap is in een later stadium ook betrokken bij de planvorming. Bij het ontwikkelen van de plannen is ook ruimer gekeken dan alleen naar de directe omgeving van de pont. Daardoor bevatten de plannen uiteindelijk ook toeristisch leuke ontwikkelingen zoals het eventueel realiseren van een wandelpad door de weilanden naar Bronkhorst. Een mooi idee!

Om tot het realiseren van de plannen van de herinrichting te komen is er een vrij rigoureus plan voor kappen en verplaatsen van het bestaande groen ontwikkeld door de Gemeente Bronckhorst. En van de belangrijkste besluiten daarin is het plan om de majestueuze populier of peppel te kappen. Onderzoek door deskundigen heeft voor de gemeente aangetoond dat de toestand van de boom dusdanig is dat de gemeente het risico voor schade door vallende takken of omwaaien niet meer wil dragen. Voor de gemeente is dat voldoende reden om te besluiten tot het kappen van deze prachtige boom. Gezien de gigantische omvang van de boom door zijn omvang, omtrek van 7.30 meter in 2013 (top 7 van Nederland!) en dat het ongeveer 110 jaar oud is, vonden leden en bestuur van Het Steenders Landschap dit erg jammer. Daarnaast is het ook nog een beeldbepalend element bij een van de belangrijkste toeristische toegangswegen van de gemeente, die zelfs nog bepalender wordt doordat veel van de bomen in de directe omgeving verplaatst of gekapt zullen worden! Het bestuur heeft daarom de onderzoeksresultaten van de boominventarisatie opgevraagd en bestudeerd. Na uitgebreid overleg met deskundigen zijn wij tot de conclusie gekomen dat de boom bij goed onderhoud nog vele jaren kan overleven. Daarnaast gaven de onderzoekers deze peppel het predicaat 'ecologisch zeer waardevol object'. De boom heeft op een hoogte van plm 10 meter een grote scheur die vleermuizen en andere dieren schuilgelegenheid biedt. Er is daarom door de gemeente en Het Steenders Landschap een plan opgesteld waarbij de peppel in eigendom komt van de vereniging. Door een gedegen plan voor het onderhoud gaan zij de gezondheid van de peppel jaarlijks monitoren middels een vitaliteitsonderzoek en het uitvoeren van het juiste onderhoud. De belangrijkste stappen daarbij zijn dat de boom door de gemeente wordt gekandelaberd waarbij de hoge, grote takken van de boom worden verwijderd. De boom zal daardoor veel minder gevoelig zijn voor wind en geen gevaar meer opleveren voor de omgeving. Ook zal de boom waarschijnlijk een groei impuls krijgen en nieuwe takken vormen. De verwachting is dat de boomstam daardoor ook gezonder en vitaler zal worden. Mocht er uit de vitaliteitsonderzoeken of op basis van andere gronden aanleiding zijn om aan te nemen dat de risico's van de boom te groot worden dan zal het bestuur van Het Steenders Landschap alsnog besluiten om de boom te kappen! Maar aangezien deze populier, nog half in het blad en volop in de wind staande, vorige maand de ergste storm sinds 1990 heeft overleeft, geeft dat Het Steenders Landschap extra motivatie om zich in te zetten voor het behoud ervan! Het Steenders Landschap heeft de boom recent nog opgemeten waaruit blijkt dat de peppel in de afgelopen 3 jaar 18 cm in omvang is toegenomen. Deze groei van 6 cm per jaar komt overeen met de groei van een gezonde boom.

Kortom, de plannen voor de herontwikkeling zullen de omgeving van de veerpont zeker verfraaien, al zouden de plannen voor het groen wat minder rigoureus mogen zijn. Echter door goed overleg tussen gemeente, eigenaar van omringende gronden en de inzet van Het Steenders Landschap, zal toch nog veel van het bestaande groen bewaard kunnen blijven. Door het overnemen van de peppel door de vereniging zal ook deze blikvanger hopelijk nog jaren trots bij het fraaie pontje van Bronkhorst kunnen staan!

Bekijk het krantenartikel uit De Gelderlander/Stentor