Overzicht projecten van Het Steenders Landschap

Het Steenders Landschap heeft een aantal projecten ten behoeve van verbetering en behoud van het landschap in en om Steenderen uitgevoerd of in uitvoering. Daarnaast vinden er verschillende andere activiteiten plaats waarin Het Steenders Landschap een bijdrage levert of belanghebbende is.

Plattegronden boomgaarden en namen fruitbomen:

Wilt u zien welke bomen in welke boomgaard staan? Ga naar onze pagina met een overzicht van de plattegronden. Klik hier >>>

Foto's determineren appels in boomgaard Molenkolkweg 20-08-2009 Aantal foto's van het determineren van appelsoorten in de boomgaard van Massink aan de Molenkolkweg


Overige activiteiten en gebeurtenissen:

Onderstaand is een overzicht gegeven van een aantal activiteiten of gebeurtenissen die niet op de topografische kaart zijn aangegeven.

Festiviteiten 10 jarig jubileum 18 januari 2014 Verslag, foto's en video's van de festiviteiten voor het 10 jarig jubileum van de vereniging
HSL adopteert peppel bij veerpont in Bronkhorst Het Steenders Landschap adopteert de monumentale, dikke populier bij het veerpont in Bronkhorst
Bijdrage HSL uit coöperatiefonds Rabobank Het Steenders Landschap heeft als waardering van haar werkzaamheden, opnieuw een financiële bijdrage uit het coöperatiefonds van Rabobank Graafschap West ontvangen
Eerste baken in het landschap in Bronckhorst geplant Tijdens onze werkdag is het eerste "Baken in het landschap" geplant
HSL Struinpad Bakerwaard Heerlijk struinen door de prachtige omgeving in de driehoek Baak-Bronkhorst-Steendern
Sapmachine 28 oktober 2006 Verslag en foto's van sapmachine voor omzetten van appels en peren in pakken sap van 5 liter
Verkiezing tot Vrijwilliger van het jaar 2005 Nieuwsbericht over ontvangen titel "Vrijwilliger van het jaar 2005" van de Gemeente Bronckhorst
Bijdrage HSL uit coöperatiefonds Rabobank Het Steenders Landschap heeft als waardering van haar werkzaamheden, een financiële bijdrage uit het coöperatiefonds van Rabobank Graafschap West ontvangen
Viering 5 jarig jubileum werkdagen Viering van het vijfjarig jubileum van de werkdagen op 17 januari 2009

Projecten op topografische ondergrond:

Legenda:
Rood = Projecten uitgevoerd met vrijwilligers Het Steenders Landschap
Groen = Projecten uitgevoerd door eigenaar, in samenwerking met of met advies van Het Steenders Landschap

Aangegeven op de kaart:

  Knotwilgenrij achter Welkoop in Toldijk Onderhoud rij knotwilgen
  Singel bij boerderij Russer in Toldijk Onderhoud en uitbreiding singel
  Bos bij de Vreekolk Onderhoud bos en uitbreiding natuurwaarden van bos bij Vreekolk aan de J.F. Oltmanstraat in Steenderen
  Singel Onderstraat Bronkhorst Onderhoud en uitbreiding waardevolle singel aan de Onderstraat in Bronkhorst
  Boomgaard Weduwe Addink Dit project betreft de uitbreiding en verbetering van een hoogstamfruitboomgaard
  Boomgaard Linzell Molenkolkweg Opnieuw inrichten van een perceel akker in orginele grondgebruik als hoogstamboomgaard
  Weiland Linzell Opnieuw inrichten van een perceel grond in grasland met boomgaard en singels
  Boomgaard Mennink Dorpsstraat Herstel en onderhoud van een oude hoogstam boomgaard aan de rand van de bebouwde kom van Steenderen
  Wilgenrij Paardestraat Knotten oude wilgen en uitbreiding van de wilgenrij op een perceel grond van dhr Vredegoor aan de Paardestraat
  Zuidoever Kleine Beek Deze al gerealiseerde natuurvriendelijke oever wordt opnieuw ingericht door het HSL
  Boomgaard notenbomen en singel Bronkhorsterweg Onderhoud en verdere uitbreiding notenbomen en singel
  Boomgaard fruitbomen en meidoornhaag Molenkolkweg Onderhoud boomgaard hoogstam fruitbomen
  Singel Leemstraat 1 en rij knotwilgen Onderhoud en uitbreiding oude singel en knotwilgenrij
  Knotwilgen Paardestraat Knotten van een aantal oude wilgen, eigendom van dhr. Jos Sloot
  Knotten wilgenrij uiterwaarden Bronkhorst Onderhoud en uitbreiding rij oude knotwilgen
  Wilgenrij Lindenweg Rha Knotten oude wilgen en uitbreiding van de wilgenrij op een perceel grond van fam Lamers-Hermsen
  Wilgenrij IJsbaan Steenderen Aanplant en onderhoud wilgenrij langs ijsbaan Toldijkseweg Steenderen
  Het Boek en De Vlek van Bronkhorst Knotten van wilgen rond een bouwland gelegen tegen Bronkhorst
  Weiland Wildeboer Inplant weiland met hagen, struweel en vogelbosje. Knotten van wilgen op een perceel gelegen op de hoek van de Molenstraat en Onderstaat in Bronkhorst
  Boomgaard slotheuvel Bronkhorst Onderhoud en verbetering boomgaard van de slotheuvel in Bronkhorst
  Veldkapel Baak Onderhoud van bos rond Veldkapel Vordenseweg Baak
  Talud langs Grote Beek bij Bronkhorst Maaien en afvoeren maaisel ter verschraling begroeiing op talud
  Wilgenrij De Luur Onderhouden knotwilgenrij langs sloot ter hoogte van afslag naar Olburgen aan de weg van Steenderen naar Doesburg
  Singel De Luur Onderhouden singel in weiland ter hoogte van afslag naar Olburgen aan de weg van Steenderen naar Doesburg
  Plantenbos Werkzaamheden voor verbetering van de recreatie en het landschap in het Plantenbos

Boomgaard Addink Knotwilgenrij achter Welkoop Toldijk Knotwilgen IJsbaan Toldijkseweg Singel Leemstraat Knotbomen Leemstraat Singel boerderij Russer Bos bij de Vreekolk Singel Onderstraat Bronkhorst Boomgaard Linzell Molenkolkweg Boomgaard Mennink Dorpsstraat Wilgenrij Paardestraat Oever Kleine Beek Notenboomgaard en singel Molenkolkweg Boomgaard Massink Molenkolkweg Meidoornhaag en knotwilgen aangeplant Aanplant hoogstamboomgaard Aanplant rij knotwilgen Aanplant rij knotwilgen Aanplant rij knotwilgen Aanplant hoogstamboomgaard Aanplant rij knotwilgen Knotten wilgen Onderhoud singel bij nest ooievaars Aanplant boomgaard en meidoornhaag Inrichting erf en weiland bij boerderij Aanplant boomgaard, meidoornhaag, singel en bomen Aanplant boomgaard en meidoornhaag Aanplant boomgaard en meidoornhaag Knotten van oude wilgenrij Veerpont Bronkhorst Knotten van aantal oude wilgen Slotheuvel Bronkhorst Boek van Bronkhorst Veldkapel Baak Talud Bronkhorst Wilgenrij De Luur Singel De Luur Weiland Linzell Weiland Wildeboer