Talud langs Grote Beek bij Bronkhorst

Van juni 2009 heeft Het Steenders Landschap met haar vrijwilligers het onderhoud op zich genomen van een talud langs de Grote Beek, aan het wandelpad tussen de Bronkhorster molen en Bronkhorst. In dit talud komen bijzondere plantensoorten voor, een gevolg van het hoogteverschil en stand ten opzichte van de zon

Het onderhoud zal er in eerste instantie uit bestaan dat Het Steenders Landschap met haar vrijwilligers het maaisel van het talud verwijderd. Dit is nodig om het stukje te verschralen, dit heeft een positief effect op de soortenrijkdom aan planten. Onderstaand is een opsomming gemaakt van de werkdagen dat de vrijwilligers actief zijn geweest voor dit project. Klik op de link om een verslag en foto's van de werkdag te bekijken.

 

Werkavond 17 juni 2009