Boomgaard Mennink Dorpsstraat

Veel bewoners van Steenderen zullen het waarschijnlijk niet weten, maar achter de praktijk van dokter te Vaarwerk aan de Dorpsstraat in Steenderen is een fraaie, historische hoogstam fruitboomgaard gelegen. Deze boomgaard is eigendom van de heer Marius Mennink.

   

Van deze dorpsrand zijn oude ansichtkaarten beschikbaar. Deze zijn hierboven weergegeven, de foto's zijn afkomstig van de website www.gelderlandinbeeld.nl. In het midden is een overzichtfoto uit september 2004 weergegeven ter vergelijking. De foto rechts is ouder dan de foto links en zal afkomstig zijn uit de jaren 40 (?) van de de vorige eeuw. Herkenbaar zijn uiteraard de beide kerken en de fraaie afsluiting van het bouwland door een heg. De foto links is nieuwer, aangezien hierop een auto te zien is. Op de linker foto is ook een boomgaard te zien, maar gezien de positie van de grote kerk kan het haast niet de boomgaard van Mennink zijn. Wel geeft dit mooi de sfeer van deze omgeving in het verleden weer. Mochten er mensen zijn die meer over deze foto's kunnen vertellen dan vernemen wij dat natuurlijk graag (e-mail).

Aan de boomgaard is de laatste jaren geen onderhoud gepleegd. De eigenaar heeft daarop contact gelegd met Het Steenders Landschap en naar enig overleg is besloten om deze voor Steenderen zeer waardevolle, oude boomgaard in onderhoud te nemen.

De in de boomgaard aanwezige bestaande fruitbomen zijn gesnoeid en het snoeihout is verzameld en op een hoop gebracht. Een gedeelte hiervan is op de eerste werkdag direct verbrand.

Een aantal van de oude bomen was dusdanig slecht dat deze zijn afgezet, hiervoor zijn in totaal 12 nieuwe hoogstam fruitbomen geplant.

Om het verlies van 'rommelhoekjes' te compenseren, is een schuilhoekje voor vogels en andere dieren gerealiseerd door in een hoek van de boomgaard een takkenhoop aan te leggen.

Aan de rand van de boomgaard zijn een aantal kerstdennen, populieren en berken verwijderd om het open karakter van de boomgaard weer te herstellen.

In het winterseizoen 2004-2005 zijn de benodigde onderhoudswerkzaamheden op de boomgaard uitgevoerd. Een groot deel hiervan heeft op de werkdag van 11 december 2004 door de enthousiaste vrijwilligersgroep van Het Steenders Landschap plaatsgevonden. Dit seizoen heeft HSL echter ook deelgenomen aan een provinciaal aangestuurde project, dat er op gericht is om de schooljeugd van de basisscholen kennis te laten maken met het werken in de natuur. In dit kader heeft HSL op vrijdagmiddag 26 november 2004 een werkmiddag voor deze schooljeugd georganiseerd in de boomgaard van Mennink. Meer hierover is te vinden op de website van de digitale schooltuin. Deze dag is ondersteund door vrijwilligers van HSL, Landschapsbeheer Gelderland en de docenten en ouders van de kinderen. Voor een verslag van deze werkmiddag klik hier.

De boomgaard is nu weer mooi open en goed onderhouden. Het zal in de toekomst ruimte en mogelijkheden bieden voor natuur en bijdragen aan een verfraaing van het Steenderense landschap!

In februari 2005 is met dhr. Hennie Rossel van de Nederlands Pomologische Vereniging een bezoek gebracht aan de boomgaard van dhr. Mennink. Dhr. Rossel is zeer deskundig op het gebied van oude fruitrassen. Getracht is een aantal bomen te benoemen. De benoemde bomen kunt u bekijken door hier te klikken.

In periodes dat de bomen vrucht dragen zal opnieuw een bezoek aan de boomgaard worden gebrachte met dhr. Rossel. Getracht zal dan worden om alle bomen van een soortnaam te voorzien!

Op de werkdag van 19 januari 2008 is een aantal jonge fruitbomen verplaatst naar het noordelijke deel van de boomgaard. Daarnaast zijn er een tweetal nieuwe bomen toegevoegd. Het plantschema is hierdoor aangepast. Indien u meer wilt lezen over de werkdag >>>

Samenvatting; door de vrijwilligers van Het Steenders Landschap zijn op de volgende werkdagen activiteiten verricht in de boomgaard:

 

Werkdag 11 december 2004

 

Werkdag 19 januari 2008

Situatie boomgaard Mennink september 2004

   

Situatie boomgaard Mennink december 2004

Klik op een afbeelding voor de volledige foto