Bijdrage HSL uit coöperatiefonds Rabobank

Het Steenders Landschap heeft als waardering van haar werkzaamheden, een financiële bijdrage uit het coöperatiefonds van Rabobank Graafschap West ontvangen! Met deze bijdrage zal een basisset gereedschap worden aangeschaft voor de werkdagen van de vereniging

Donderdag 12 mei jl. heeft Rabobank Graafschap West Het Steenders Landschap een cheque overhandigd ter waarde van 5400 euro voor aanschaf van gereedschap voor de werkdagen! Met enige regelmaat biedt de Rabobank de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een bijdrage uit het zogenaamde 'coöperatiefonds' van de bank. Aangezien HSL tijdens werkdagen tot nu afhankelijk was van het gereedschap dat door vrijwilligers werd meegenomen van huis of door bedrijven en gemeente werd uitgeleend, is bekeken of het misschien mogelijk was om een bijdrage uit dit fonds te kunnen krijgen voor de aanschaf van een basisset gereedschap. Dit doel paste precies in de voorwaarden voor een bijdrage en ons verzoek heeft daardoor geleid tot het genoemde bedrag.

De cheque werd op een feestelijke bijeenkomst overhandigd aan onze voorzitter René van Eijden. Tijdens de toelichting die door HSL werd verzorgd, konden wij alvast de aangeschafte kettinzagen en veiligheidskleding tonen in een ludieke modeshow.

Het Steenders Landschap is de Rabobank Graafschap West zeer erkentelijk voor deze bijdrage. Het zal zeker bijdragen tot een verdere verfraaing van natuur en landschap rondom Steenderen.

Met deze bijdrage zal de basisset gereedschap worden aangeschaft, zodat alle vrijwilligers de eerste werkdag van het nieuwe werkseizoen gebruiken kunnen maken van deze materialen!

Foto's uitreiking cheque 12 mei 2005

File written by Adobe Photoshop¨ 4.0   

Klik op een afbeelding voor de volledige foto