Bijdrage HSL uit coöperatiefonds Rabobank

Het Steenders Landschap heeft als waardering van haar werkzaamheden, opnieuw een financiële bijdrage uit het coöperatiefonds van Rabobank Graafschap Noord ontvangen! Met deze bijdrage zal de gereedschapset uitgebreid worden met als doel het onderhoud van boomgaarden en andere landschapselementen te vereenvoudigen.

Woensdag 14 oktober jl. heeft Rabobank Graafschap Noord Het Steenders Landschap een cheque overhandigd ter waarde van 2400 euro voor aanschaf van, vooral, motorisch gereedschap voor vereenvoudigen van het onderhoud van landschapselementen die bij de vereniging in onderhoud zijn. Jaarlijks biedt de Rabobank de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een bijdrage uit het zogenaamde 'coöperatiefonds' van de bank. Aangezien HSL steeds meer landschapselementen in onderhoud heeft, werd het noodzakelijk het onderhoud effectiever te gaan uitvoeren. Hiervoor is aanschaf van motorisch gereedschap zoals heggenscharen nodig. Voor deze aanschaf is een aanvraag ingediend bij het coöperatiefonds en zie daar: de aanvraag is gehonoreerd!

De cheque werd op een feestelijke bijeenkomst overhandigd aan onze voorzitter René van Eijden. Hij bedankte de Rabobank voor de bijdrage en nodigde alle aanwezigen uit voor de werkdag van 7 november! Het Steenders Landschap is de Rabobank Graafschap Noord zeer erkentelijk voor deze bijdrage. Het zal zeker bijdragen tot een verdere verfraaiing van natuur en landschap rondom Steenderen.