Opening HSL Struinroute Bakerwaard-Covik

Op 9 juni 2005 is de Struinroute Bakerwaard-Covik officieel geopend. Door de samenwerking tussen een aantal agrarische ondernemers en Het Steenders Landschap is er nu een unieke mogelijkheid om van de prachtige natuur in de driehoek Baak-Bronkhorst-Steenderen te genieten.

Tijdens de openingsplechtigheid mocht Het Steenders Landschap maar liefst 62 aanwezigen begroeten, waaronder veel nieuwe gezichten. In het openingswoord van onze voorzitter René van Eijden, richtte hij zich in het bijzonder op de particuliere grondeigenaren die de aanleg van het pad mede mogelijk hebben gemaakt. Zonder de enthousiaste medewerking van familie Besselink en de familie Veldhuizen was de struinroute niet geworden zoals het nu is! Tevens werden alle vrijwilligers van HSL bedankt voor de inzet bij het ontwerpen en uitzetten van de route.

Na het openingswoord werd het pad bij de peuterspeelzaal Nijntje Pluis aan de Kon. Julianalaan geopend door met dhr. Besselink, zijn vrouw en dochter de eerste paal met routemarkering feestelijk met champagne te dopen. Door de hele groep werd hierop een toost uitgebracht. Dhr. Besselink werd bedankt door middel van een flesje, voor zijn vrouw was een bos bloemen aanwezig. Vervolgens wandelde de groep het eerste deel van de route naar de Covikseweg, over het terrein van de familie Besselink. De groep werd vervolgens in een huifkar getransporteerd naar het volgende traject dat gewandeld zou worden, door de Bakerwaard naar de dijk bij Bronkhorst. Door de grote opkomst was er helaas niet voldoende ruimte in de huifkar, dit werd echter eenvoudig opgelost doordat verschillende wandelaars dit traject te voet hebben overbrugd.

Aan het einde van het tweede traject werd de opening nog eens dunnetjes overgedaan op het terrein van de familie Veldhuizen. Ook hier werd dhr. Veldhuizen bedankt met een flesje en waren voor zijn vrouw bloemen beschikbaar. Tijdens deze handelingen werd nogmaals benadrukt dat de route alleen kan bestaan door de vriendelijke medewerking van deze particulieren en dat dus verwacht wordt dat de wandelaars zich fatsoenlijk gedragen en vooral geen rommel achterlaten of zaken beschadigen en vernielen!

Ter afsluiting werd het gezelschap vervoerd naar de nieuwe kantine van de ijsvereniging aan de Toldijkseweg. Hier werd de opening van de struinroute afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje, aangeboden door HSL aan de aanwezigen.

Al met al een leuke opening van een prachtige struinroute. Tijdens de wandelingen door de velden waren de enthousiaste reacties op heldere slootjes, mooie weiden, uitzichten, prachtige boerderijen enzovoort niet van de lucht. Samen met een aantal enthousiaste agrarische ondernemers heeft HSL hiermee een nieuwe unieke mogelijkheid geschapen om te genieten van de prachtige natuur in de driehoek Baak-Bronkhorst-Steenderen!

Wilt u deze route eens wandelen? De route is volledig gemarkeerd en start bij de peuterspeelzaal de Timp in Steenderen. De route is 9 km lang, maar kan worden verkort tot 6 km. Goed schoeisel is aan te raden! Meer informatie kunt u vinden door hier te klikken.

Reageren? Schrijf eens een stukje in ons gastenboek!

Het Steenders Landschap wenst u veel plezier met de struinroute. Mocht u ons initiatief erg op prijs stellen dan kunt u ons werk ondersteunen door lid te worden. Klik hier voor meer informatie.

Foto's opening struinroute