Werkdag 5 november 2005
Singel Onderstraat Bronkhorst

Zaterdag 5 november is het winterseizoen van Het Steenders Landschap gestart tijdens de Nationale Natuurwerkdag 2005. Op deze werkdag is HSL met haar enthousiaste vrijwilligersgroep aan het werk geweest in een singel aan de Onderstraat in Bronkhorst.

Bij de aanleg van de Struinroute is medewerking ontvangen van dhr. Van Veldhuizen uit Bronkhorst. Tijdens de gesprekken met dhr. Van Veldhuizen bleek op zijn terrein ook een singel aanwezig te zijn. Deze singel verkeerde in redelijke staat van onderhoud, echter door een gericht beheer uit te gaan voeren zal de natuur- en landschapswaarde van de singel flink kunnen verbeteren. Reden voor HSL om werkzaamheden te gaan verrichten aan deze singel.

Situatie voor 5 november 2005

Het betreft een fraaie, oude singel met een aantal mooie knotbomen en een fraaie grote Spaanse Aak. De singel is verder ingevuld met inheemse soorten als Gelderse roos, kardinaalshoed, slee- en meidoorn en staan er een aantal flinke Populieren in groepjes bij elkaar.

De eerste werkdag van Het Steenders Landschap van het winterseizoen 2005-2006 op 5 november 2005 is besteed aan het uitvoeren van de werkzaamheden aan deze singel. Het prachtige weer op deze dag maakte het werken in het landschap weer tot een aangename bezigheid. HSL mocht op deze dag 31 personen verwelkomen, een opkomst waarmee wij weer zeer tevreden mogen zijn! Vandaag mochten wederom een aantal nieuwe gezichten begroet worden, een teken dat het werk van Het Steenders Landschap leeft in de voormalige gemeente Steenderen.

Deze werkdag hebben wij voor het eerst gebruik kunnen maken van de aanhanger met gereedschap welke door een subsidie van de Rabobank in de zomer is aangeschaft. Vandaag was er voldoende werk om het meeste gereedschap te kunnen gebruiken, vooral de kettingzagen werd intensief gewerkt. Aan het einde van de dag waren de meningen over de aanhanger positief, er was voldoende gereedschap om iedereen aan het werk te houden.

In de singel zijn een aantal oude knotbomen aanwezig. Deze zijn allen geknot.

Aangezien de populieren in groepjes bij elkaar stonden en de bomen ondertussen een fors formaat hadden aangenomen, zijn de groepjes populieren gedund door enkele exemplaren te verwijderen. Hierbij hebben de nieuwe kettingzagen hun dienst meer dan bewezen.

Om het snoeihout direct op te kunnen ruimen is een brandvergunning voor snoeihout bij de gemeente Bronckhorst aangevraagd. Deze werd dit jaar zeer snel en zonder problemen verleend, compliment voor de gemeente! Op de locatie werd direct een prachtige vuurhoop aangelegd waarin al het snoeihout direct is verbrand.

Het snoeihout dat geschikt was voor gebruik in de open haard is door verschillende medewerkers meegenomen naar huis voor privégebruik. Er is op de locatie nog wat materiaal aanwezig, mocht u interesse hebben in brandhout, neem dan even contact op met een van de bestuursleden.

Het streven van HSL is ook het verder uitbreiden van de natuur- en landschapswaarden in de voormalige gemeente Steenderen. Ook op deze werkdag heeft er daarom nieuwe aanplant plaatsgevonden. Op lege plekken in de singel zijn circa 20 jonge meidoornplantjes gepoot en 8 nieuwe knotwilgen. Binnen enkele jaren zullen deze de singel weer een mooie eenheid laten zijn.

Uiteindelijk zijn alle geplande werkzaamheden door de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers op deze dag uitgevoerd. De dag werd, zoals gewoonlijk, afgesloten met een heerlijke kop soep en een bedankje door onze voorzitter. De eigenaar van het perceel, dhr. Van Veldhuizen, was tevreden met de mooi opgeknapte singel en HSL is tevreden met uitbreiding van weer een stukje landschap in de prachtige omgeving van Steenderen. Reden voor alle vrijwilligers om op een mooie werkdag terug te zien!

Ons werk steunen en lid worden? Klik hier voor meer informatie!

Foto's werkdag 5 november 2005

  

Klik op een afbeelding voor de volledige foto