Werkdag 6 november 2004
Singel Leemstraat 1 Steenderen

Tijdens de ledenvergadering is door een aantal aanwezigen opgemerkt dat aan de Leemstraat in Toldijk een fraaie singel met knotbomen aanwezig is. De singel is echter nodig aan onderhoud toe. Hierop is door HSL contact gezocht met de betreffende eigenaren van het perceel en omliggende gronden.

Het betreft een fraaie, oude singel met een aantal monumentale knotbomen. De singel is verder ingevuld met inheemse soorten als Gelderse roos, kardinaalshoed en meidoorn, maar is er ook veel braam, brandnetel en andere minder gewenste kruiden aanwezig. Een oud weideraster is in de singel ingegroeid.
Na overleg met de eigenaar van de omliggende percelen Dhr. Janssen en met het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), is gekomen tot een oplossing omtrent het behoud en onderhoud van de singel. HSL gaat de benodigde werkzaamheden uitvoeren aan de singel. Hiervoor ontvangt de vereniging een vergoeding via een subsidieverzoek bij LNV. Belangrijkste motivatie om de werkzaamheden te gaan verrichten is het behoud van een waardevolle singel die al op leeftijd is!

Nationale natuurwerkdagDe eerste werkdag van Het Steenders Landschap van het winterseizoen 2004-2005 is besteed aan het uitvoeren van de werkzaamheden aan deze singel. Op deze dag werd ook de nationale natuurwerkdag georganiseerd, als vereniging hebben wij onze werkdag ook voor deze landelijke natuurwerkdag aangemeld.

Ondanks de landelijke bekendheid en de mogelijkheid om zich op te geven via een speciale website, mochten wij helaas geen mensen van buiten de vast vrijwilligersgroep verwelkomen. Gelukkig waren op deze dag wel 20 vrijwilligers van Het Steenders Landschap aanwezig, voldoende mensen om enthousiast de werkzaamheden uit te voeren!

Wilgen knottenIn de singel zijn circa 15 relatief oude knotbomen aanwezig. Deze zijn allen geknot. Van de vrijkomende staken zijn er circa 30 geselecteerd en als nieuwe knotbomen in de singel aangeplant. Voor het knotten van de wilgen mochten wij vandaag kennismaken met de zaagkwaliteiten van 2 nieuwe vrijwilligers; Henk Wiecherink en Fonny Beuseker.

Daarnaast is het oude weideraster uit de singel verwijderd. Deze was in de loop van de jaren in de singel ingegroeid. Met de vrijkomende weidepalen en het prikkeldraad is een meter verder het akkerland in een nieuw raster aangelegd. Hierdoor heeft de singel meer ruimte gekregen, wat de natuurwaarden ten goede zal komen. Wij zijn dhr. Janssen dankbaar voor het geven van toestemming hiervoor!

Voor het uithalen van de oude weidepalen hebben wij deze dag voor de eerste maal een 'palentrekker' gebruikt, die door Cor Vredengoor voor HSL is ontworpen. Op een voetstuk is een hefboom gemaakt met aan het einde een ketting. Door de ketting op de juiste manier rond de paal aan te brengen, kon vrijwel elke weidepaal zonder veel moeite uit de kleigrond worden getrokken. HSL is Cor Vredengoor zeer erkentelijk voor dit handige apparaat!

De nieuwe palentrekker De nieuwe palentrekker

Deze werkdag werd een aantal malen verstoord door een regenbui, maar al met al zijn toch alle geplande werkzaamheden uitgevoerd. De dag werd, zoals gewoonlijk afgesloten met een Kop soep.

Foto's werkdag 6 november 2004 (Serie 1)

Foto's werkdag 6 november 2004 (Serie 2)

 

Klik op een afbeelding voor de volledige foto