Werkdag 11 december 2004
Boomgaard Mennink en Knotwilgen Paardestraat

Op zaterdag 11 december hebben de vrijwilligers van Het Steenders Landschap hun vrije tijd besteed in de boomgaard van Mennink en een rij knotwilgen van Cor Vredegoor aan de Paardestraat.

Op deze tweede werkdag van het winterseizoen waren 17 enthousiaste vrijwilligers aanwezig, waarvan een groot aantal die HSL regelmatig mag begroeten. Met de aanwezigheid van deze vaste groep zijn wij elke keer zeer content! Er waren 2 nieuwe gezichten aanwezig, waarvan één persoon uit Hengelo (gld). Beide nieuwelingen hebben de dag als positief ervaren en wij hopen ze op de komende dagen nog eens te mogen begroeten.

In de boomgaard van Mennink zijn de resterende werkzaamheden van de werkmiddag van 26 november uitgevoerd. De in de boomgaard aanwezige bestaande fruitbomen zijn verder gesnoeid en het snoeihout is verzameld en op een hoop gebracht. Een aantal van de oude bomen was dusdanig slecht dat deze zijn afgezet, hiervoor zijn in totaal 12 nieuwe hoogstam fruitbomen geplant.
Om het verlies van 'rommelhoekjes' te compenseren, is een schuilhoekje voor vogels en andere dieren gerealiseerd door in een hoek van de boomgaard een takkenhoop aan te leggen.
De boomgaard is nu weer mooi open en goed onderhouden. Het zal in de toekomst ruimte en mogelijkheden bieden voor natuur en bijdragen aan een verfraaing van het Steenderense landschap!
Meer informatie over de boomgaard van Mennink vindt u hier, meer informatie over de werkdag van 26 november hier.

Naast de werkzaamheden in de boomgaard heeft de vrijwilligersgroep van HSL tevens een aantal wilgen geknot aan de Paardestraat in Steenderen. Voor een beschrijving van de project klik hier. In het weiland van Cor Vredegoor aan de Paardestraat stonden nog 3 oude knotwilgen. Deze wilgen hadden zeer zware takken en dreigden uit te scheuren waardoor ze verloren gaan. De HSL heeft hiervoor contact opgenomen met dhr. Vredegoor. In overleg is besloten dat de 3 oude knotwilgen worden geknot en dat de rij knotwilgen wordt uitgebreid tot maar liefst 17 stuks. Deze 17 wilgen worden uitgerasterd om de nieuwe bomen te beschermen tegen vraat van het vee dat in het weiland graast. Door het nieuwe raster is een stukje grasland van Vredegoor opgeofferd voor het landschap. De HSL heeft een onderhoudssubsidie aangevraagd voor de 17 knotwilgen en het bijbehorende raster. Daarnaast heeft de HSL een subsidie aangevraagd voor aangrenzend een bosje dat Vredegoor in het verleden al eens had geplant. Een gedeelte van deze subsidie wordt door de HSL aan dhr Vredegoor doorgegeven als compensatie voor de landbouwgrond. Met de overige subsidie hoopt de HSL andere projecten die geld kosten kunnen realiseren.

De nieuwe rij knotwilgen verbindt nu een bosje met de singel langs de Paardestraat.

Een mooi stukje winst voor de Steenderense landschap en een goede samenwerking tussen HSL en een Steenderense grondeigenaar!

Dhr. en mevr. Mennink verzorgden deze dag de erwtensoep, die de vrijwilligers ter afsluiting van de dag in de kantine van de ijsvereniging kregen aangeboden. Tevens werden we tijdens de werkzaamheden verrast met een heerlijk beker Gluhwein, dit werd zeer op prijs gesteld op deze frisse dag! Wij willen de familie Mennink hiervoor hartelijk danken.

Mevr. Vredegoor had ook al een pan erwtensoep aangeboden. Heel attent, maar dit houden we tegoed voor de volgende werkdag.

De volgende werkdag is op 15 januari 2005.

Foto's werkdag 11 december 2004

Boomgaard Mennink

Knotbomen Paardestraat

Koffie tijdens het werk en soep ter afsluiting

Klik op een afbeelding voor de volledige foto