Werkdag 15 januari 2005
Wilgen en elzenrij Leemstraat

Eerste werkdag HSL in 2005 groot succes!

De eerste werkdag van 2005 van Het Steenders Landschap heeft op 15 januari plaatsgevonden aan de Leemstraat in Toldijk/Steenderen. Het is een groot succes geworden, aangezien het bijzonder mooi weer was en het aantal aanwezige vrijwilligers van 35 alle verwachtingen overtrof! Het aantal vrijwilligers lag maar liefst 15 hoger dan het gemiddelde van de vorige werkdagen, alle aandacht van de laatste tijd in de media zal hier zeker aan bijgedragen hebben!

De werkzaamheden bestonden uit het knotten van een rij van circa 100 wilgen en elzen aan de Leemstraat in Steenderen. In eendrachtige samenwerking werden de bomen ontdaan van de overtollige takken. Van de vrijkomende staken zijn er circa 10 gebruikt en als nieuwe knotbomen in de rij aangeplant om deze weer compleet te maken. Tevens zijn er een groot aantal staken achtergehouden voor het aanplanten van nieuwe boomrijen op andere locaties. Het overige vrijkomende materiaal is direct versnipperd en afgevoerd of tot brandhout afgekort.

Bij deze bomen bevinden zich ook een aantal monumentale exemplaren, zeker dus de moeite waard om het onderhoud voor uit te voeren. De werkzaamheden werden uitgevoerd in goed overleg met de eigenaar van de rij bomen, dhr. Jansen. Als tegenprestatie voor de uitgevoerde werkzaamheden krijgt HSL de mogelijkheid om een onderhoudssubsidie aan te vragen. Dit geld zal dan in de toekomst worden gebruikt om andere projecten die geld kosten te realiseren. Belangrijkste is natuurlijk de natuurwinst die met de uitbreiding en het onderhoud is gerealiseerd!

HSL is blij met het grote aantal vrijwilligers dat op deze dag aanwezig was. In het bijzonder wil HSL vandaag graag AGF Garritsen uit Toldijk bedanken voor het beschikbaar stellen van en tractor met aanhanger. Tevens werd de vrijwilligers een mandarijn aangeboden. De "ver-reiker" waarmee de heer Willemsen aanwezig was heeft zijn dienst zeker bewezen. Hierdoor was het voor de mensen met een kettingzaag heel eenvoudig om op de plaats en de juiste hoogte bij de knotten te komen. Aangezien de hoeveelheid arbeid meer bleek te zijn dan ingeschat, was de klus niet geklaard bij einde van de werkdag. Na de gebruikelijke kop soep werden door een aantal aanwezigen nog wat werkzaamheden afgerond die waren blijven liggen, dit toont de betrokkenheid van de vrijwilligers met Het Steenders Landschap nog maar eens aan!

Foto's werkdag 15 januari 2005

Klik op een afbeelding voor de volledige foto