Werkdag 5 februari 2005

Allerhande klusjes op de tweede werkdag van Het Steenders Landschap in 2005

Op de werkdag van 5 februari straalde de zon ons tegemoet, mede daardoor konden wij 28 vrijwilligers begroeten. Bij deze vrijwilligers opnieuw een aantal nieuwe gezichten, waaronder een jeugdlid. Deze werkdag stond in het teken van diverse "klusjes" die gedaan moesten worden.

De vrijwilligers werden in de kantine van de Ijsvereniging ontvangen met koffie en voor de liefhebber chocolademelk. Na een welkomstwoordje van de voorzitter werd er een 5 minuten praatje gehouden over de Arbeidsomstandigheden tijdens vrijwilligerswerk. De vrijwilligers werden vervolgens ingedeeld in groepen.

Door de verschillende groepen zijn op diverse locaties werkzaamheden uitgevoerd:

1

In de singel aan de Leemstraat van dhr. Janssen zijn een aantal extra wilgen aangeplant en zijn wat onderhouds- en opruimwerkzaamheden verricht.

2

Bij dhr. Dijkshoorn aan de Kuilenburgerstraat is een mooie rij met oude elzen en wilgen aangevuld met nieuwe exemplaren. Voor deze rij zijn vrij dikke wilgenstaken genomen, zodat er snel robuuste, jonge bomen zullen staan.

3

In de fruitboomgaard van Massink aan de Molenkolkweg zijn de hoogstamfruitbomen gesnoeid onder de deskundige begeleiding van dhr. Horstink met zijn jarenlange ervaring in de fruitteelt. Tevens zijn de bomen voorzien van nieuwe bescherming tegen konijnen- en hazenvraat. Gebleken is dat de onbeschermde bomen in de winter erg aangevreten worden. Besloten is daarom om de bomen te voorzien van een stuk gaas van circa 50 centimeter om de voet van de boom, zodat het wild geen kans krijgt om verder aan de bast van de bomen te knabbelen.

4

In de boomgaard met notenbomen van dhr. Massink zijn de twee notenbomen uit de singel uitgegraven en bij de overige notenbomen geplaatst. Tevens is de bescherming tegen aanvreten voor de paarden in het weiland bekeken en zonodig bijgewerkt.

5

In de boomgaard van Huize Landlust zijn de hoogstamfruitbomen gesnoeid. Gezien het grote aantal fruitbomen is deze klus nog niet geheel af. Een aantal vrijwilligers hebben aangeboden het snoeiwerk binnenkort af te maken.

6

In de boomgaard van Addink aan de Wehmestraat zijn de 12 fruitbomen uitgerasterd. Hiervoor zijn 3 palen rond elke boom geplaatst en voorzien van een stuk gaas. Hierdoor wordt het mogelijk om het komende jaar schapen in deze boomgaard te laten grazen, het onderhoud vermindert en schapen passen prima in een ouderwetse boomgaard.

7

Afsluitend is de rij met knotwilgen rondom de ijsbaan verder uitgebreid. Rond de gehele ijsbaan is nu een wilgenrij aanwezig.

Het Steenders Landschap wil natuurlijk alle grondeigenaren wederom bedanken dat zij het HSL de mogelijkheid bieden om de landschaps- en natuurwaarden rondom Steenderen en haar kerkdorpen verder te verbeteren!

De werkdag werd deze keer vroeg afgesloten, omdat de vorige werkdagen van dit seizoen een aantal malen langer duurden dan was verwacht. Als dank voor de inzet van al onze vrijwilligers op deze drukke dagen, is in de kantine van de ijsbaan vandaag een drankje aangeboden en kon gezellig nagepraat worden.

Tijdens het nazitten was er uiteraard ook weer soep. De soep werd vandaag aangeboden door Gerda en Cor Vredegoor als dank voor het aanplanten van de wilgenrij in hun weiland aan de Paardenstraat. De soep was volgens iedereen erg smakelijk en HSL wil de aanbieders daarom hartelijk danken voor deze heerlijke soep. Overigens is direct geregeld dat Gerda vanaf nu elk seizoen een werkdag voor de soep zal gaan zorgen. Een prima initiatief, bij deze is dat vastgelegd!

Foto's werkdag 5 februari 2005

  

Klik op een afbeelding voor de volledige foto