Werkmiddag 11 maart 1005
Werkdag 12 maart 2005

Boomgaard in oude glorie hersteld.

Vrijdag 11 maart hebben 42 schoolkinderen van groep 8 van basisscholen in Steenderen De Steenuil, De akker en de Joannes school een begin gemaakt met de herstel van de oude boomgaard van Linzell aan de Molenkolkweg in Steenderen. Meer over deze boomgaard kunt u hier lezen. In overleg met de eigenaar heeft Het Steenders Landschap ( HSL) subsidie van de gemeente gekregen om 70 nieuwe fruitbomen te planten en een meidoornhaag rondom de boomgaard te zetten.

De kinderen hebben zich op deze werkmiddag dapper geweerd, maar het weer zat niet mee. Het regende, het was guur en koud en het land waar de bomen in moesten was drassig en zeer modderig. Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleidde de kinderen in het kader van het project ¨je school kan de boom in¨. De kinderen zijn in groepen verdeeld en hebben onder begeleiding kuilen gegraven, boompalen gezet en fruitbomen geplant. Daarnaast een sleuf gegraven en een meidoorn haag geplant. Ook is er in een nabij gelegen bestaande boomgaard vaste mest aangebracht rond de fruitbomen om de groei te bevorderen. Ook zijn in deze boomgaard enkele open plekken opgevuld met nieuwe fruitbomen.

De hesjes waren na dit werk erg vuil, maar een stevig sopje deed wonderen!

   

Op zaterdag 12 maart hebben 17 vrijwilligers van het Steenders Landschap de klus afgemaakt. Niemand had verwacht dat dit zou lukken in een halve dag, gezien het grote aantal nog te planten fruitbomen en de 1400 meidoornstruiken. Er is hard gewerkt en enkele gure buien zijn getrotseerd. De soep na afloop smaakte hierdoor extra lekker.

Hennie Rossel van de noordelijke pomologische vereniging heeft speciaal voor deze nieuwe boomgaard een collectie zeer oude fruitrassen uitgezocht. Dit zijn een 20 tal verschillende perenbomen en 50 verschillende zeldzame oude appelrassen. Deze fruitbomen en meidoornstruiken zijn geleverd door de agrarische natuurvereniging ´t Onderhold in samenwerking met de pomologische vereniging. Van de boomgaard is een plattegrond gemaakt waarop precies in kaart is gebracht wat de naam is van de fruitboom en waar deze fruitboom van afkomstig is. Afkomstig betekent waar de oude boom staat waarvan het takje afkomstig is waarmee de fruitboom geent is.

De buurt aan de Molenkolkweg is zeer enthousiast over deze nieuwe boomgaard. Zij gaan de laatste afrondende werkzaamheden nog uitvoeren waar de vrijwilligers nog niet aan toe zijn gekomen gezien tijd en de natte terreinomstandigheden. Ook hebben buren spontaan koffie en koeken aangeboden.
De schoolkinderen en de vrijwilligers kregen van het fruitbedrijf Horstink uit Steenderen (Rha) een lekker appeltje aangeboden.

Steenderen is de plek in de Achterhoek met de boomgaarden waar de lekkerste appels vandaan komen!

Foto's werkmiddag 11 maart 2005

  
 

Foto's werkdag 12 maart 2005

   

Klik op een afbeelding voor de volledige foto