Werkdag 11 februari 2006
Herinrichting boomgaard Addink

De inzet van onze vrijwilliger op de eerste werkdag van Het Steenders Landschap is vandaag vervolgd: de boomgaard van Addink is volledig opnieuw ingeplant! Door de inzet van de 30 aanwezige vrijwilligers is weer een prachtige hoogstam fruitboomgaard ontstaan op de hoek van de Wehmestraat en Paardestraat in Steenderen.

Op de hoek van de Wehmestraat en Paardestraat in Steenderen is de Boomgaard van Addink gesitueerd. Op deze locatie is van oudsher een hoogstam boomgaard aanwezig geweest, behorende bij de naastgelegen boerderij de Visschershofstede. De boomgaard is in vroegere tijden eigendom geweest van weduwe Addink, vandaar de naam. Voor meer informatie over de boomgaard >>>.

Op de locatie is Het Steenders Landschap tijdens de eerste werkdag in haar bestaan al eens aan het werk geweest. Op 17 januari 2004 is met 20 vrijwilligers namelijk een aanvang genomen met het herstel van de boomgaard, door het perceel op te ruimen en al circa 15 nieuwe bomen aan te planten in een rij langs de rand van het perceel. Tevens zijn op die dag de 3 bestaande hoogstam fruitbomen onderhouden en daardoor behoed voor verder verval. Meer over deze werkdag >>>.
In dezelfde periode is met dhr. Schurink, eigenaar van het perceel, en dhr. Sloot als gebruiker van het perceel, afgesproken om het perceel uit gebruik te nemen en het alvast in te zaaien met gras. Dit heeft alvast een mooie plaatje opgeleverd aan de rand van het dorp Steenderen, maar de wens bleef om het perceel nog eens volledig in te richten. In het najaar van 2005 kwam dhr. Schurink met het positieve bericht dat hij het herinplanten van de boomgaard akkoord vond!

De werkdag van 11 februari is besteed om de boomgaard opnieuw in te planten. Het weer was prima en mede daardoor mochten wij 30 vrijwilligers begroeten welke kwamen helpen de werkzaamheden te verrichten. De bedoeling was een nieuwe afrastering van eikenhouten palen te plaatsen, 50 nieuwe fruitbomen te planten, deze te voorzien van boompalen en ze uit te rasteren zodat de boomgaard eventueel beweid kan worden. De bomen waren weer afkomstig van de Noorderlijke Pomologische Vereniging. Voor deze boomgaard zijn alleen oude hoogstam appelbomen voorzien, al is er al een bestaande perenboom die uiteraard is gehandhaafd.

In eerste instantie is een bestaande afrastering verwijderd. Daarvoor in de plaats werd een afrastering geplaatst bestaande uit gekloofde eikenhouten palen en gaas. Met vereende krachten, kleine en grote grondboren werden de palen netjes in rij geplaatst. Vervolgens is het gaas langs de palen aangebracht. Het geheel geeft een fraaie, natuurlijke indruk door de grillige vormen van de palen en het losjes in rij plaatsen ervan.

In de rest van de boomgaard werden ondertussen de boompalen geplaatst zodat er een beeld verkregen werd of de beoogde plaatsen voor de bomen geschikt waren. Hierbij zijn de 3 oude fruitbomen als uitgangspunt gebruikt, zodat deze zoveel als mogelijk in de rij kwamen te staan. Toen de palen "in rij" stonden werden de plantgaten gegraven en is bepaald welke bomen op welke plaats zouden komen te staan. De nieuwe bomen zijn vervolgens geplant en vastgezet aan de boompalen.
De fruitbomen die in 2004 zijn bijgeplant, zijn vandaag verplaatst om in de rijen van de nieuwe bomen te passen. Dit is goed mogelijk met jonge fruitbomen.

De familie Schurink, de vrijwilligers van Het Steenders Landschap en het hele dorp Steenderen mogen trots zijn op een prachtige nieuwe boomgaard aan de rand van het dorp. De werkzaamheden waren weer zeer de moeite waard en rond 13 uur gingen de vrijwilligers, na de soep, tevreden huiswaarts.

Om het interview met radio Ideaal terug te luisteren >>> (4 mb)

Foto's werkdag 11 februari 2006

 

Klik op een afbeelding voor de volledige foto