Werkdag 17 maart 2007

Door: Martin Nieuwenhuis

Het winterseizoen is weer voorbij! Zaterdag 17 maart werd door Het Steenders Landschap de laatste werkdag georganiseerd in Toldijk. Alle vrijwilligers kunnen weer in hun eigen tuintje aan het werk en kunnen uitzien naar de vrijwilligersavond in de zomer en/of de start van het nieuwe seizoen in november 2007.

Vorig jaar is een begin gemaakt met het onderhoud van een singel achter boerderij “De Russer” aan de Zutphen Emerikseweg te Toldijk. Zaterdag 17 maart waren ruim 30 vrijwilligers opnieuw te gast bij de Hermien Winkelhorst en Sip Terpstra.

Na het traditionele welkoms woord van onze voorzitter werd een start gemaakt met de werkzaamheden. Onder aanvoering van Harry is de rest van de bestaande singel gesnoeid. De gecertificeerde (motor) zagers hebben hun deskundigheid kunnen tonen. Wilgen met een diameter van meer dan een halve meter werden zonder noemenswaardige problemen op een hoogte van twee meter “geknot”.

Het niet bruikbare hout werd versleept naar de brandhoop. Inmiddels heeft de HSL in Frans een geroutineerde brandmeester zodat ook dit proces zonder veel problemen verliep.

Een aantal vrijwilligers is aan de slag geweest met het aanbrengen van nieuwe beplanting. In open gedeelten van de singel is, naast een 8-tal knotwilgen, het nodige bosplantsoen aangebracht. Het assortiment bestond o.a. uit eiken, essen, elzen en meidoorn. Het plantmateriaal is ter beschikking gesteld door de gemeente Bronckhorst.

Na de koffiepauze (met Nieuw Leven-oliebollen en koeken) is op ceremoniële wijze de (waarschijnlijk) eerste nieuwe “Baken in het Landschap” aangeplant. De gemeente Bronckhorst promoot het in stand houden en waarmogelijk nieuw aanplanten van waardevolle solitaire bomen in het Bronckhorster landschap. De HSL is er trots op dat, in samenwerking met de familie Terpstra-Winkelhorst, een dergelijk baken in het Steenderse/Toldijkse/Covikse landschap is gerealiseerd. Het betreft overigens een zomereik die aan het einde van de bestaande singel is geplant.

De overige werkzaamheden zijn, ook al doordat Marius Lamers met zijn tractor met voorlader en een tractor van Dick Garritsen assistentie kwamen verlenen, om 12.00 uur afgerond. Op de deel van de familie Terpsta-Winkelhorst is de laatste werkdag van het seizoen afgesloten met een borrel. De dames Vredegoor en Riethorst hebben tot slot gezorgd voor voortreffelijke erwtensoep.

Foto's van de werkdag

  

Klik op een afbeelding voor de volledige foto