Werkdag 3 november 2007

Het nieuwe werkseizoen 2007-2008 is weer begonnen! Vandaag is afgetrapt op de nationale natuurwerkdag 2007 met het uitvoeren van dunningswerkzaamheden in het bos bij de Vreekolk.

's Ochtends om 9 uur waren 46 vrijwilligers aanwezig op de parkeerplaats aan de Oltmansstraat om gezamenlijk de werkzaamheden in het bos uit te gaan voeren. Dit aantal was dit keer zo hoog door de aanwezigheid van een groep vrijwilligers van de Knotploeg uit Duiven en een vrijwilliger die helemaal uit Utrecht naar Steenderen was gekomen. Ook onder de eigen vrijwilligers waren weer een aantal nieuwe gezichten aanwezig. In totaal namen ruime 10 kinderen en jongeren deel aan deze werkdag, de jeugd heeft de toekomst! Het was een, gelukkig, droge dag, als was de temperatuur wel wat hoog om stevig aan het werk te gaan in het prachtige landschap rond Steenderen. Dat heeft de pret echter niet kunnen drukken!

Wilt u meer algemene informatie lezen over het bos bij de Vreekolk? Klik hier >>>

Ons werk steunen en lid worden? Klik hier voor meer informatie!

Na de koffie, een welkom door de voorzitter en het gebruikelijke arbo-praatje, werd deze keer eerst een gezamenlijke wandeling door het gebied gemaakt. Uitgelegd werd wat de resultaten waren van de werkzaamheden die er in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Duidelijk was te zien dat het uitdunnen van het bos tot een grote variatie aan onderbegroeiing heeft geleid. Terug bij de parkeerplaats werden groepjes verdeeld en ging een ieder aan het werk.

Vandaag was het de bedoeling om het bos achter de picknickplaats verder uit te dunnen. In het bos was duidelijk welke bomen niet omgezaagd mochten worden, omdat deze vooraf met een roodwit lint waren gemarkeerd. De vrijwilligers die aan het werk gingen in dit bos konden daardoor eenvoudig de bomen kiezen welke gezaagd moesten worden. Met aandacht voor de veiligheid werd voldoende afstand gehouden tussen de groepjes en vlak voor een boom zou vallen werd goed rondgekeken en zonodig het bekende "Van onderen" geroepen. De gehele dag verliep daardoor, op een tweetal pleisters na, zonder incidenten!

Tijdens de voorbereiding werd opgemerkt dat aan de rand van het bos met het grasland een viertal knotbomen stonden. Bij deze bomen stonden echter zoveel hazelaars en eikenboompjes dat de knotbomen wat onzichtbaar waren. Deze knotbomen zijn daarom vrijgezet door de bomen in de directe nabijheid weg te zagen. Vervolgens zijn de knotbomen geknot en zijn een aantal staken gebruikt om de rij wat uit te breiden.

Het dunne gezaagde hout is dit jaar op zogenaamde rillen gebracht. Deze rillen lopen in de lengte door het bos. De rillen accentueren de doorgangen en geven dekking aan kleine dieren en vogels. De rillen breken ook het doorzicht in het nu sterk gedunde bos. In de loop van de tijd zullen deze rillen inzakken en verteren, waardoor een volgende keer opnieuw snoeihout op de rillen gebracht kan worden. Dit is een goede manier om het bos opgeruimd te houden.

Ter afsluiting was er soep en werd de leuke dag gezamenlijk nog eens doorgesproken. Onze voorzitter sloot de dat af door alle aanwezigen te bedanken voor weer een succesvolle werkdag van Het Steenders Landschap!

Volgende werkdag 15 december 2007, meer informatie kunt u vinden in de agenda

Foto's werkdag 3 november 2007

 

Klik op een afbeelding voor de volledige foto