Werkdag 19 januari 2008
Nat maar voldaan!

 

De eerste werkdag van 2008 werd gekenmerkt door regen, regen en nog eens regen. Maar toch waren 29 vrijwilligers aanwezig en was het gevoel aan het eind van de ochtens 'Nat maar voldaan!'.

De hele week voor de werkdag regende het al veel en helaas, ook zaterdagochtend viel er gestaag regen. Zou het slechte weer invloed hebben op de komst van onze altijd enthousiaste vrijwilligers op deze werkdag? De opkomst was echter weer zeer goed, naar liefst 29 vrijwilligers waren om 9 uur bij de kantine van de ijsvereniging aanwezig! Het weer drukte het enthousiasme gelukkig niet, er waren zelfs een aantal nieuwe gezichten te zien.

Deze werkdag werden de vrijwilligers opgedeeld over een aantal projecten rond Steenderen.

Voor het vervolgen van het snoeien van de boomgaarden bij Linzell en Addink, was voor vandaag assistentie gevraagd van dhr. Johan van Elzen. Johan is afkomstig van de boomkweker waarvan HSL, vaak in samenwerking met de NPV, de fruitbomen betrekt. Samen met een groepje vrijwilligers die eerder de snoeicursus al hebben gevolgd, is hij door de boomgaarden gegaan en heeft het nodige snoeiwerk verricht. Daarbij werd per boom de beste aanpak besproken en uitgevoerd. De instructie werd door de vrijwilligers zeer zinvol genoemd, een goed aanvulling op de toch nog wat beperkte kennis van het snoeien van hoogstamfruitbomen. Het groepje vrijwilligers heeft zelfs besloten om een komend weekend de snoeiwerkzaamheden buiten de werkdagen om af te ronden! Vanaf deze plaats willen wij Johan bedanken voor zijn instructie, goed dat je ondank het slechte weer toch hebt willen komen.

Een andere groep vrijwilligers heeft een meidoornhaag geplant in de boomgaard van Addink. Over een lengte van circa 120 meter is langs de scheiding met de naastgelegen boerderij een geul gegraven en zijn de planten gepoot.

Langs de kleine beek is, in de hoek met de kruising van de Oltmansstraat, een strook struweel aanwezig. Het is tijd om deze strook te onderhouden. Er is op deze werkdag gestart met het onderhoud van het struweel, op een volgende werkdag wordt dit voortgezet.

Een andere groep vrijwilligers heeft de buurt aan De Eiken in Steenderen geholpen met het onderhoud van een singel bij het geplaatste ooievaarsnest aldaar. De buurt grenst aan de rand van de bebouwde kom en enkele jaren gelden hebben zij besloten om circa 100 meter uit de dorpsrand een ooievaarsnest te plaatsen bij een singel in een weiland. De singel was ondertussen echter zo gegroeid dat dit, volgens ooievaars-deskundigen, ooievaars zou belemmeren om van het nest gebruik te maken. De buurt heeft vervolgens de HSL verzocht om eens te assisteren bij het onderhoud van deze singel, wat op 19 januari heeft plaatsgevonden. Naast een groepje HSL vrijwilligers waren verschillende buurtbewoners aanwezig om een handje uit de mouwen te steken, een volgende keer op een werkdag van Het Steenders Landschap?

Tenslotte heeft een klein groepje vrijwilligers een aantal nieuwe bomen aangeplant in de boomgaard van Mennink aan de Dorpstraat. Aangezien een gedeelte van de boomgaard in het nieuwbouwplan van de gemeente vallen, zijn hier de jonge bomen opgenomen en verplaatst naar het blijvende gedeelte. Tevens zijn een aantal dode bomen vervangen en zijn 2 extra bomen geplant.

Rond 12 uur druppelden ;-) de vrijwilligers de kantine aan de Toldijkseweg binnen. Na het uittrekken van natte jassen en regenbroeken werden ze onthaald met een heerlijke, warme erwtensoep. Deze soep was vandaag gemaakt door Gerda Vredegoor en Ria Riethorst, een jaarlijks terugkerende activiteit van deze 2 vrijwilligsters. De soep werd enthousiast ontvangen, daarna werd een nieuwjaarsborrel geschonken en werden de werkzaamheden met z'n allen nogmaals doorgesproken.

Het einde van een natte, maar nuttige werkdag!

Foto's van de werkdag

Door het slechte weer zijn weinig foto's gemaakt van de buitenwerkzaamheden. Toch een impressie van deze werkdag.

    

Klik op een afbeelding voor de volledige foto