Lustrum werkdag 17 januari 2009
5 jaar werkdagen HSL!

 

De eerste werkdag van 2009 was een bijzondere. Vandaag is het precies 5 jaar geleden dat Het Steenders Landschap is gestart met haar werkdagen! Bij dit lustrum werd stilgestaan, maar er werd ook gewoon gewerkt in het landschap. Ongeveer 45 vrijwilligers waren om 9 uur aanwezig in de kantine van de IJsbaan. Een verslag.

De bedoeling was om tot half 12 aan het werk te gaan en daarna samen het 5 jarig lustrum van werkdagen te vieren. Het weer was goed al werd er nog wel regen verwacht. Gelukkig bleef het de hele ochtend droog. De opkomst was weer zeer goed, maar liefst 45 vrijwilligers waren om 9 uur bij de kantine van de ijsvereniging aanwezig om aan het werk te gaan. Na een welkom door onze voorzitter werd uitgelegd wat vandaag de bedoeling was. Voor deze werkdag werden de vrijwilligers opgedeeld over een aantal projecten rond Steenderen om diverse klusjes uit te voeren. Aan het eind van het praatje verschenen er opeens 2 taarten op het toneel om het begin van de dag alvast een feestelijk tintje te geven. Nadat iedereen een heerlijk stuk taart had gegeten werd vertrokken naar de diverse locaties.

Voor het vervolgen van het snoeien van de boomgaarden, was voor vandaag opnieuw assistentie gevraagd van dhr. Johan van Elzen. Johan is afkomstig van de boomkweker waarvan HSL, vaak in samenwerking met de NPV, de fruitbomen betrekt. Samen met een groepje vrijwilligers, is hij door de boomgaarden gegaan en heeft het nodige snoeiwerk verricht. Hij werd bij de instructie bij gestaan door een aantal van onze vrijwilligers die al meer ervaring hebben opgedaan met het snoeiwerk. Daarbij werd per boom de beste aanpak besproken en uitgevoerd. De instructie werd door de vrijwilligers zeer zinvol genoemd, een goed aanvulling op de toch nog wat beperkte kennis van het snoeien van hoogstamfruitbomen. Vanaf deze plaats willen wij Johan nogmaals bedanken voor zijn instructie!

Een andere groep vrijwilligers heeft een aantal knotwilgen geknot in de singel aan de Leemstraat. Deze waren de vorige werkdag door gebrek aan tijd niet gesnoeid.

Langs de kleine beek is door een andere groep een aantal jonge knotbomen geknot en is er verder onderhoud verricht aan het aldaar aanwezige struweel.

Aan de Paardestraat zijn de eerder aangeplante knotwilgen in het weiland van Cor Vredegoor onderhouden. Er zijn een aantal dode boompjes vervangen. Ook zijn de grote knotbomen in de rij gesnoeid en is het struweel in het bosje gesnoeid. In een ander weiland van Cor is een prachtige oude knotbomen onderhouden. De boom is niet heel erg vitaal meer, maar heeft daardoor wel een prachtige vorm. De boom zal binnenkort uitgerasterd worden zodat we nog lang zullen kunnen genieten van dit pracht exemplaar!

Rond half 12 verzamelden alle groepjes zich weer in de kantine van de ijsbaan en werd gezamelijk vertrokken naar de boomgaard van Addink. Bij deze boomgaard staat een oude knotwilg die Het Steenders Landschap op de eerste werkdag van 17-01-2004 ook heeft geknot. Symbolisch is deze boom, ten overstaan van zo'n 55 aanwezigen, opnieuw geknot door wethouder Baars, de eigenaar van de boomgaard dhr. Schurink en onze voorzitter. Wethouder Baars hield nog een korte toespraak waarin het verrichte werk van de vrijwilligers van de afgelopen 5 jaar werd geprezen. Iets waar we met zijn allen trots op mogen zijn!

Na wat geharrewar om de laatste takken uit te boom te snoeien, vertrok de groep terug naar de ijsbaan. Hier werd onder het genot van soep, broodjes wordt en een drankje nog gezellig nagepraat.

De volgende werkdag is op 14 februari 2009

Foto's van de werkdag

   

Klik op een afbeelding voor de volledige foto