Werkdag 14 februari 2009

 

Het was heerlijk vriesweer met een prachtige zonsopkomst. Even was het bestuur bang dat de grond te hard zou zijn om werkzaamheden met grondwerk te kunnen verrichten. Gelukkig viel dit mee en konden alle geplande werkzaamheden gedaan worden!

Er waren ruim 35 vrijwilligers aanwezig om 9 uur in de kantine van de ijskeet. Ook deze keer konden weer enkele nieuwe vrijwilligers begroet worden, leuk dat dit nog blijft doorgroeien! Tijdens het welkomstwoordje werd uitgelegd wat er allemaal gedaan kon worden en werden groepjes verdeel over de verschillende werkzaamheden. Ook werd verteld over de Hoog Stam Leu. Het is de bedoeling om een groep goede snoeiers te krijgen die ook buiten de werkdagen om het onderhoud van de verschillende boomgaarden controleert en uitvoert. Hierin bleken 8 vrijwilligers geïnteresseerd. Na het zoeken naar het benodigde gereedschap vertrok iedereen naar haar of zijn werkplek.

Er ging een groepje rond om aan de Leemstraat nog een “vergeten” knotboom te knotten. Tevens is hier nog een nieuwe boom geplant en is wat opgeruimd. Vervolgens heeft dit groepje aan de Paardestraat 2 bomen geknot, een aantal nieuwe geplant en een mooie oude knotboom uitgerasterd. Afsluitend hebben zij het snoeimateriaal van 17 januari bij de boomgaard van Addink opgeruimd.

In de notenboomgaard aan de Bronkhorsterweg zijn door een groepje de rasters rond de notenbomen hersteld. Zo kunnen de paarden in de zomer geen schade aanrichten. Tevens is een dode notenboom vervangen.

In de boomgaard van Linzell heeft een groepje de meidoornhaag rondom vol gemaakt. In eerste instantie zijn maar drie zijden van de boomgaard ingeplant met een meidoornhaag, echter maakt een haag rondom toch een veel mooiere indruk!

Een nieuw project van de HSL is het onderhoud van de knotbomen in een weiland aan het eind van de Boterstraat in Bronkhorst. Dit is eigendom van het zogenaamde Boek van Bronkhorst. In de dagen voor deze werkdag zijn ook de schooljeugd uit groep 8 van de basisscholen uit Steenderen hier aan het werk geweest met het knotten van bomen. Een groep vrijwilligers heeft op deze dag de werkzaamheden vervolgd, op de volgende werkdag worden deze dan afgerond. Meer over het nieuwe project en de werkzaamheden van de schooljeugd leest u binnenkort op onze site.

Een tweede nieuwe project is het onderhoud en herstel van de boomgaard ten noorden van de slotheuvel in Bronkhorst. Hier zijn als start door een groepje vrijwilligers 20 nieuwe hoogstam fruitbomen geplant. Ook over dit nieuwe project leest u binnenkort meer op deze site.

Tenslotte waren er nog de Hoog Stam Leu. Zoals u in de uitnodiging heeft kunnen lezen is het idee geboren om een groepje snoeiers samen te stellen voor het onderhoud van de boomgaarden buiten de werkdagen om. Het HSL heeft in de loop van haar bestaan namelijk een aantal boomgaarden in beheer genomen met ongeveer 280 hoogstam fruitbomen. Voor deze hoogstambomen onvangt de HSL subsidies voor het onderhoud, wat een belangrijke bron van inkomsten is voor onze vereniging. De voorwaarde is wel dat de fruitbomen jaarlijks gesnoeid en onderhouden moeten worden. Het is niet mogelijk om het onderhoud van al deze bomen uit te voeren op de 5 werkdagen die in het winterseizoen plaatsvinden. Het snoeien is gespecialiseerd werk en in de zomer kan bijvoorbeeld ook werk verricht moeten worden. Op deze werkdag is de aftrap gegeven voor het ontstaan van deze groep. Er waren ongeveer 8 enthousiaste vrijwilligsters en vrijwilligers die zich bij het groepje hebben aangesloten en vandaag aan het snoeien zijn geslagen in de boomgaard van Massink aan de Molenkolkweg. Afgesproken is om dit 21 februari een vervolg te gaan geven en dan meer afspraken te maken. Mocht u zich nog aan willen sluiten? Dat kan natuurlijk altijd nog, laat u dat dan even weten via onze secretaris.

Na gedane arbeid was het ter afsluiting weer goed toeven in de kantine van de ijsbaan. Er waren heerlijke broodjes met worst en door de dames Riethorst en Vredegoor werd een heerlijke erwtensoep aangeboden. Gezellig werd nagepraat en het vervolg van de Hoog Stam Leu besproken. Zaterdag 21 februari krijgt dit een vervolg, mocht u alsnog mee willen doen dan kunt u dit via onze secretaris laten weten. Rond 1 uur vertrok iedereen moe, maar voldaan richting huis!

De volgende werkdag is op 14 maart 2009

Foto's van de werkdag

   

Klik op een afbeelding voor de volledige foto