Werkavond 17 juni 2009

 

Prachtig weer op de eerste zomer werkavond

Afgelopen woensdag 17 juni is voor het eerst een zomer werkavond georganiseerd door Het Steenders Landschap. Helaas bleek de opkomst rond 18.30 wat tegen te vallen, volgens de aanwezigen werd dit vooral veroorzaakt door het vroege tijdstip van aanvang. Iets om volgend jaar op te letten!

Met kleine groepjes werden vervolgens wel een aantal leuke klussen uitgevoerd. Een groep heeft in de boomgaard van Addink een prikkeldraad aangebracht langs het raster. Binnenkort komen hier een aantal pinken in te lopen, zonder prikkeldraad zou de omheining omlaag gedrukt worden. Deze groep heeft vervolgens ook de meidoornhaag langs de boomgaard gesnoeid. Een tweede groep heeft de meidoorhaag rond de boomgaard van Addink geknipt en opgeruimd. Ook is hier wat maaiwerk met de bosmaaier gedaan. De derde groep heeft het talud langs het wandelpad van de molen naar Bronkhorst gehooid. Dit is een bijzonder talud voor Steenderen omdat hier een aantal bijzondere planten groeien. Het talud moet voor behoud een keer per jaar gemaaid worden, dit is door het waterschap gedaan. Om te voorkomen dat het maaisel de begroeiing verstikt en om verschraling te realiseren, is het hooi met de hand verwijderd en op rillen gebracht. Een vierde groep heeft wat jonge knotbomen onderhouden en de aanhanger schoongemaakt.

Ter afsluiting was er een drankje en werd in de avondzon bij de boomgaard van Linzell nog wat nagepraat. Iedereen was het er over eens: een leuke avond en het mag zeker een vervolg hebben!

Foto's van de werkdag

Klik op een afbeelding voor de volledige foto