Werkdag 13 februari 2010

 

Ook de derde werkdag van het winterseizoen van Het Steenders Landschap werd gekenmerkt door vorst, sneeuw en een koude noordoostenwind. Toch waren om 9 uur weer 30 vrijwilligers aanwezig om een aantal leuke klussen in natuur en landschap rond Steenderen uit te gaan voeren.

Om 9 uur waren maar liefst 30 vrijwilligers aanwezig in de kantine van ijsbaan aan de Toldijkseweg in Steenderen. Na een welkom door de voorzitter werden in drie groepen een aantal klussen uitgevoerd.

Een eerste groep heeft onderhoud gepleegd aan de singel langs de Kleine Beek ten zuiden van Steenderen. Door het regelmatig onderhouden van deze singel, wordt het afgezette hout niet erg zwaar/dik. Daardoor kan het worden verwerkt binnen de singel door het op rillen te leggen. Dit voorkomt dat het hout afgevoerd en verwerkt moet worden, daarnaast zorgen de rillen voor een grotere variatie aan flora en fauna in een singel.

Een tweede groep is rond geweest om op verschillende locaties nieuwe wilgen aan te planten. Onder andere is de rij wilgen in De Luur, die op 9 januari zijn geknot, uitgebreid met een aantal nieuwe exemplaren.

De derde groep heeft de afrastering langs de nieuw aangeplante meidoornhaag in de Boomgaard van Addink afgemaakt. Daarnaast heeft deze groep een mooi nieuw toegangshek geplaatst bij de boomgaard van Massink aan de Molenkolkweg.

Rond 12 uur was iedereen terug in de kantine van de ijsvereniging en werd men onthaald met erwtensoep. Onze voorzitter bedankte iedereen weer voor de inzet en nodigde iedereen weer uit om op 13 maart opnieuw van de partij te zijn. Het was, ondanks het weer, opnieuw een mooie dag om in natuur en landschap van Steenderen aan het werk te zijn!

Foto's van de werkdag

 

Klik op een afbeelding voor de volledige foto