Werkdag 11 december 2010
Vorst noopt tot wijzigingen

 

Nee, niet Willem onze toekomstige koning was het probleem, maar de vorstperiode voorafgaande aan de werkdag van 11 december. Doordat er in de week voor de werkdag nog teveel vorst in de grond zat, kon de leverancier van het plantgoed dit niet op tijd leveren. De voorgenomen werkzaamheden in het weiland van Linzell aan de Molenkolkweg moesten daarom uitgesteld worden. Het bestuur had echter toch weer een aantal leuke werkzaamheden bij elkaar gezocht zodat de werkdag toch actief ingevuld kon worden. De werkdag werd ingevuld als een klussendag!

Om 9 uur waren 28 vrijwilligers aanwezig. Dit keer werd verzameld in de prachtige schuur van Fred en Erna Oostendorp aan de Molenkolkweg. Na een kop koffie en het welkomstwoord van onze voorzitter vertrokken de groepjes naar verschillende locaties.

Bij de ijsbaan werden een aantal wilgen alvast geknot zodat het windscherm deze week opgebouwd kan worden. Deze door de HSL vrijwilligers aangeplante bomen zijn ondertussen al van een flink formaat, waardoor er een aantal het opzetten van het windscherm hinderde. Aangezien wij allemaal hopen op een strenge winter met veel mogelijkheid om te schaatsen, was iedereen overtuigd van het nut van het knotten van de betreffende bomen. Het net kan nu worden geplaatst! De overige knotbomen rond de ijsbaan zullen deze winter door de schooljeugd uit Steenderen in het kader van jaarlijkse actie Je School Kan De Boom In wordt aangepakt. De knottende groep ging vervolgens nog langs de knotbomen aan de Lindenlaan, Paardestraat, De Luur, Leemstraat en Het Boek om bomen te 'strippen', nieuwe aanplant te verrichten en hier en daar wat takken te knotten.

In de boomgaard van Addink werd de afrastering hersteld, een aantal palen was afgerot. Daarnaast zijn de boompalen weggehaald omdat de bomen ondertussen van een formaat zijn dat ze zonder 'hulp' zullen blijven staan bij harde wind of andere invloeden. Verder is de bescherming tegen het schuren en vraat van het vee gecontroleerd en zo nodig gerepareerd. Alles is weer gereed om in het zomerseizoen koeien te laten grazen in deze prachtige boomgaard!

De ochtend werd afgesloten met een heerlijke kop soep en broodjes worst. Het was een leuke werkdag met droog weer en een prima werktemperatuur. 8 januari 2011 is de volgende werkdag.

Foto's van de werkdag

    

Klik op een afbeelding voor de volledige foto