Werkdag 10 december 2011
Linzell en Addink

 

Op 11 december heeft de tweede werkdag van het seizoen plaatsgevonden. Er werden werkzaamheden verricht in de boomgaard van Addink en bij Linzell. Een verslag van deze dag.

De werkdag van 11 december begon met een enthousiast makende uitleg van onze voorzitter in de schuur van één van onze trouwe HSL-leden; Bert Jolink. Na de uitleg, koffie en cake splitsten de vrijwilligers zich op in twee groepen. De ene groep ging aan de slag in het naastgelegen perceel. De andere groep reed naar boomgaard Addink aan de Wehmestraat.

Singel en boomgaard Linzel II en meidoornhaag rond Linzell

In het weiland  achter de boerderij van de familie Linzell aan de Molenkolkweg heeft HSL vorig werkseizoen een singel, enkele fruitbomen en hakhoutbosje ingeplant. Helaas bleek dat niet alle bomen en struiken het extreem droge voorjaar overleefd hebben. Daarom werd de vrijwilligers gevraagd het dode materiaal op te sporen en te vervangen door nieuwe struiken zoals meidoorn en eik. Nog voor de koffiepauze zat het meeste nieuwe plantmateriaal al in de grond. Hopelijk groeit het geheel van de nieuwe en bestaande planten uit tot een mooie gevarieerde singel, die op termijn het landschap verrijkt en veel beschutting geeft aan bijvoorbeeld vogels.

Ook werd op deze werkdag de meidoornhaag (van 1400 stuks!) rond de tegenoverliggende boomgaard onderhanden genomen. Deze was op de afgelopen zomerwerkavond nog teruggesnoeid, maar dankzij de groeikracht van de meidoorn en de overvloedige neerslag van de afgelopen zomer was de haag al snel weer sterk uitgelopen. HSL heeft de haag ontdaan van zijn pieken zodat men vanaf de Molenkolkweg weer een vrij zicht heeft op de fraaie hoogstam fruitboomgaard!

Tevens zijn de jonge scheuten aan en langs de hoofdstam (= waterloten) van de fruitbomen weggeknipt. Deze ontstaan als reactie op eerder snoeiwerk van de boomkroon. Waterloten worden weggehaald zodat alle energie van de boom beschikbaar blijft voor de kroon en de vruchten.

Volgende zomer /najaar komen we weer terug voor groot onderhoud.

Boomgaard Weduwe Addink

In de boomgaard van Addink zijn een aantal van de fruitbomen vervangen door nieuwe aanplant. De koeien die de afgelopen zomer in de boomgaard hebben gegraasd, hebben zich helaas ook tegoed gedaan aan de stam van een aantal van de bomen. Normaal gesproken doen koeien dit niet, maar hier is het helaas wel het geval geweest. De koeien zijn ondertussen vervangen door schapen, die door de bescherming rond de bomen geen schade aan kunnen richten. De nieuwe bomen komen allemaal weer uit de bijzondere collectie van de pomologische vereninging.

Verder is ook in de boomgaard van Addink de meidoornhaag ontdaan van de lange pieken en is bij het toegangshek een paar meter meidoorn bij geplant in de haag.

Ter afsluiting van een succesvolle dag werden er heerlijke soep en broodjes geserveerd, met een borreltje om op te warmen. Om de laatste werkdag van dit kalenderjaar feestelijk te af te ronden kreeg iedere vrijwilliger een 5l pak appelsap mee naar huis, resultaat van de appelplukdag van eerder dit jaar.

Het bestuur van Het Steenders Landschap wenst u prettige feestdagen en wij hopen u de volgende werkdag op 14 januari 2012 weer te mogen begroeten.

Foto's van de werkdag

  

Klik op een afbeelding voor de volledige foto