Werkdag 9 maart 2013
JSKDBI 8 maart 2013

 

Voorafgaand aan de HSL-werkochtend vond op vrijdag 8 maart de jaarlijkse JSKDBI (= Je School Kan De Boom In) actie plaats. Ongeveer 40 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van diverse basisscholen uit Steenderen hebben onder begeleiding van leerkrachten, ouders en vrijwilligers van de IJsclub en HSL wilgen geknot rondom de ijsbaan. Doel van deze actie is om de leerlingen actief te betrekken bij natuuronderhoud en daardoor bewustwording en liefde te kweken voor het typische Achterhoekse landschap. Men sloot traditiegetrouw af met lekkere chocolademelk en een broodje knakworst in de Ieskeet.

Voor de werkochtend van 9 maart, alweer de laatste van dit winterseizoen, verzamelden 29 vrijwilligers zich rond 8.45 uur bij de familie Jolink aan de Molenkolkweg. Na de uitleg van onze voorzitter was het de beurt aan Otto Vloedgraven voor een extra toelichting. Otto is professioneel hoogstamsnoeier en geeft ook snoeicursussen en –instructie, vooral aan vrijwilligersgroepen. Hij is mede-auteur van een handboek over hoogstamsnoei van jonge fruitbomen. Otto opent met de vraag of een hoogstamfruitboom ook zonder snoeien kan. Snoeien blijkt noodzakelijk als het niet goed gaat: bij geringe groei of een onevenwichtige bouw van de boom (of als je eenvoudigweg niet veilig de ladder kan plaatsen). Uit de discussie die erop volgde, bleek er nog voldoende stof voor een tweede boek over de snoei in meerjarige bomen. Otto besloot met dat je snoeien niet leert uit een boek, maar alleen door het vaak te doen. Kortom: aan de slag!

De vrijwilligers gingen in meerdere groepen uiteen. Onder aanvoering van Otto en de Hoogstam Leu gingen ongeveer 15 ‘werkcursisten’ snoeien in de boomgaard van Massink, bereikbaar vanaf de Molenkolkweg. Tijdens de snoeiwerkzaamheden gaf Otto tips en advies om de techniek van het snoeien te verbeteren. Het snoeihout dat vrijkwam tijdens dit snoeiwerk, inclusief snoeihout van andere locaties, werd versleept naar de takkenril die HSL vorig jaar aanlegde aan de achterzijde van de boomgaard van Massink, op de overgang met de Molenkolk zodat een biotoop voor insecten, reptielen, vogels en kleine zoogdieren ontstond.

In boomgaard Linzell I (de weide met meidoornhaag erom tegenover het woonhuis van de familie Jolink) gaf dhr. Beeftink een demonstratie machinaal heggensnoeien. Het bestuur is tevreden over het resultaat icm. de snelheid van uitvoering. Daarnaast hebben een achttal vrijwilligers snoeihout opgeladen op de kar achter Bert’s trekker. Dit hout werd zoals opgemerkt verwerkt in de ril bij de Molenkolk.

In de singel op het terrein van Linzell II (gelegen naast het woonhuis van de familie Jolink) zijn een groot aantal niet aangeslagen planten vervangen (“ingeboet”) door nieuwe exemplaren. Ook zonder blad of vrucht kan Harry ze perfect onderscheiden: Gelderse roos, kardinaalsmuts, els, hazelaar, enzovoorts. Tevens werd er een spoedcursus gatengraven ingelast om het kennishiaat van een van de bestuursleden weer te dichten.

Met Frans aan het roer is er door zes vrijwilligers onderhoud gepleegd in de boomgaard van weduwe Addink (aan de Wehmestraat / Paardenstraat). Doordat de bomen de afgelopen jaren flink gegroeid zijn, werd het tijd de boombeschermers te verplaatsen en soms ook te renoveren. Hier-en-daar is er ook gesnoeid.

Andre en Wim hebben afgerond waar de schooljeugd gisteren niet aan toekwam rond de schaatsbaan (zie eerder over JSKDBI). Dat ziet er weer piekfijn uit voor de rest van het schaatsseizoen (?).

Ter afsluiting van deze succesvolle werkdag werd rond half een heerlijke soep geserveerd door Gerda en Ria, met een borreltje om winterseizoen af te sluiten.

Tot slot wil het HSL-bestuur graag alle vrijwilligers, leden, belangstellenden bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. Wij hopen u deze zomer (opnieuw) te mogen begroeten op onze zomerwerkavond of tijdens een van de andere activiteiten van Het Steenders Landschap zoals de vrijwilligersdag of de jaarvergadering. Houd uw mailbox of de website in de gaten voor de uitnodigingen of volg ons op Twitter @HSL_Steenderen!

De volgende zomer werkavond is op 19 juni om 19 uur.

Foto's van de werkdag

   

Klik op een afbeelding voor de volledige foto