Werkdag 8 februari 2014q
Aan de slag in het Plantenbos

 

De werkdag van februari 2014 is door de vrijwilligers van Het Steenders Landschap besteed aan het uitvoeren van werkzaamheden in het dorpsbos van Steederen: het Plantenbos. Er zijn 2 cultuur-historische elementen weer zichtbaar gemaakt in het bos.

Om kwart voor 9 waren 35 vrijwilligers aanwezig. Dat het uitvoeren van werkzaamheden in Plantenbos tot de verbeelding spreekt in het dorp was duidelijk, er waren een aantal nieuwe gezichten te verwelkomen! Door onze voorzitter werd een ieder welkom geheten en werd verteld wat de bedoeling was voor deze dag. Martin sprong hem daarin bij door een korte toelichting te geven. Het grootste deel van het Plantenbos is ontstaan in de ruilverkavelingperiode. Deze vond plaats nadat de dijken langs de ijssel waren verbeterd en de wateroverlast rond Steenderen eigenlijk niet meer aan de orde was. Voor die tijd liep het water regelmatig tot aan Steenderen en werd zo goed mogelijk tegengehouden door een zomerdijk. Deze zomerdijk is grotendeels verdwenen, maar er ligt nog een stuk in het Plantenbos verscholen! Verder is er in het Plantenbos nog een stuk van de oude zandweg (vaarweg) te vinden, deze valt vooral op door een aantal oude knotwilgen die er nog staan. De bedoeling van deze werkdag was om deze elementen weer zichtbaar te maken in het bos door ze vrij te maken van opslag en daardoor weer beter herkenbaar te krijgen.

Na de uitleg en het gebruikelijke Arbo praatje werd gestart met de werkzaamheden. Er werd flink doorgezaagd, met de hand en met kettingzagen. Alle werkzaamheden verliepen voorspoedig en iedereen was erg enthousiast. Helaas zat het weer een beetje tegen, het regende een gedeelte van de ochtend! Maar dat mocht te pret niet drukken. Rond twaalf uur waren de belangrijkste werkzaamheden afgerond en werd onder het genot van een heerlijke kop soep nog even nagepraat. Het is een leuke plek en werd de leuke werkdag afgesloten.

De volgende werkdag is op 8 maart 2014. Meer informatie kunt u vinden in de agenda.

Foto's van de werkdag

    

Klik op een afbeelding voor de volledige foto