Werkdag 8 maart 2014
Diverse klussen, mooi lenteweer!

 

Na de openingsspeech van de, deze keer plaatsvervangend, voorzitter en het arbopraatje, verdeelde de 25 vrijwilligers zich in 4 groepen:

1. De Hoog Stam Leu
2. Het groepje Vreekolk-Vredegoor
3. Plantenbos
4. De versnipperaars

1. De Hoog Stam Leu
De Hoog Stam Leu hebben de boomgaard van Mennink aan de Dorpstraat klaar gemaakt voor een mooi fruitjaar. De boomgaard is bijzonder doordat er niet per se veel maar wel enkele hele hoge bomen staan. Daarom is er flink wat hout gesnoeid vanaf de dubbele ladder en met de zaag op stok. Helaas is deze boomgaard vrijwel onbereikbaar voor de versnippertractor dus alle hout is opgestapeld tot een composthoop. Dhr Mennink wordt bedankt voor het verzorgen van de koffie.
Het zonnige voorjaarsweer deed eenieder goed, want er werd gezellig gewerkt.

2. Het groepje Vreekolk-Vredegoor
Als afronding van de vorige snoei heeft deze groep de berm vrij gemaakt en alles opgeruimd, zodat de Olburgseweg deze zomer weer een echte weg wordt met aan beide zijden vrijstaande Lindebomen. De takken die waren blijven liggen langs de weg bij een vorige werkdag werden opgeruimd en in een strakke takkenril langs de weg gelegd. Tevens al het zwerfvuil zoals plastic, blikjes etc op hoopjes gelegd zodat het bij de zwerfvuildag volgende week kan worden meegenomen. Het eindresultaat mag er wezen: een mooie Lindelaan met diverse doorzichten naar de Vreekolk met uitzicht op een bloeiende sleedoorn en waar van de zomer plezierig fietsen, wandelen en vooral genieten wordt. Een heel mooi stukje Steenderen. Dit uitzicht wordt aangeboden door Het Steenders Landschap in overleg met Staatsbosbeheer.
Vervolgens heeft de groep zich verplaatst naar de knotbomenrij van Cor Vredegoor en daar de wilgentakken van een vorige werkdag uit de sloot gehaald en uit de afrastering zodat niemand er overlast van heeft. Er is nog overwogen om deze takken te versnipperen. Maar de takkenril heeft de voorkeur daar in het aangrenzende bosje zich reewild schuilhoudt en hierdoor een mooi beschutting heeft. In het mooie weer was aangenaam werken. Het was erg gezellig met een prachtig resultaat als je omkijkt en wegrijdt.

3. Plantenbos
Een klein groepje van enthousiastelingen heeft hier de puntjes op de i gezet na de verregende werkochtend van eerder dit jaar. Het inmiddels opgedroogde hout werd afgevoerd en de dijk
werd nog verder vrijgemaakt.

4. De versnipperaars
De laatste groep van vrijwilligers ging aan de slag in de boomgaarden. Te beginnen bij Massink waar de Hoog Stam Leu eerder in het seizoen flink gesnoeid hebben. Het is een grote boomgaard met veel bomen, dus er lag dan ook een flinke berg hout. Als vanzelf werd het werk verdeeld: hout onder de bomen werd bijeengelegd op hopen zodat de ingehuurde tractor met versnipperaar er gemakkelijk bij kon komen. Twee leden (met gehoorbescherming) hebben vervolgens alle hout door de versnipperaar gehaald. Eerst werden de snippers opgevangen in een aanhangwagen om het tuinpad van een van de vrijwilligers te verbeteren. Toen de aanhangwagen vol was, werden de snippers vakkundig rondom de boomstammen gespuwd. Daar kan het hout snel composteren.
Na Massink werd ook het snoeihout uit Linzell I gesnipperd, onderbroken door een gezellige koffiebreak. Tot slot werd het kunstje herhaald in boomgaard Addink, waar zich de andere vrijwilligers inmiddels ook verzameld hadden. Daar werd het winterseizoen van het jubileumjaar symbolisch afgesloten door de wilg waarmee het 10 jaar geleden allemaal begon, te knotten.

Na het werk werd gezellig met elkaar afgesloten in ons thuishonk, de Ieskeet. Er wed gesmuld van de tomaat- of kippensoep van onze trouwe soepsponsors en ook de broodjes knak vonden gretig afzet. Omdat het de laatste werkochtend van het winterseizoen 2013-2014 was, werd bovendien een lekkere borrel geschonken. Het weer werkte uitstekend mee en iedereen genoot ervan!
Aan iedereen die vandaag of een andere keer opwat voor manier ook heeft bijgedragen: enorm bedankt. Zonder jullie was het niet mogelijk om al tien jaar lang te werken aan ons landschap. We zien jullie graag op onze bedanktfeest voor onze trouwe vrijwilligers (over datum en inhoud wordt nog gecorrespondeerd) en/ of onze zomerwerkavond (11 juni)!

Tot dan. En bedankt voor nu.

Foto's van de werkdag

 

Klik op een afbeelding voor de volledige foto