Werkdag 1 november 2014
Wandelpad Bakerwaard

 

Het nieuwe werkseizoen van Het Steenders Landschap is zaterdag 1 november afgetrapt tijdens de Nationale Natuurwerkdag. Om 9 uur waren maar liefst 64 vrijwilligers, waaronder 15 scouts uit Hummelo, aanwezig aan de Molenweg in Baak om aan het werk te gaan aan en bij het nieuwe wandelpad door natuurgebied de Bakerwaard van Staatsbosbeheer.

Naast een goede opkomst van onze eigen vrijwilligers, waren er deze keer ook leden van de dorpsbelangenorganisatie Baaks Belang en, zoals vaker tijdens de Natuurwerkdag, van Scouting Sweder van Voorst uit Hummelo en Keppel aanwezig. De werkzaamheden werden deze keer in goede samenwerking met Baaks Belang uitgevoerd.

Harry Sesing vertelde over de achtergrond van het nieuwe wandelpad in De Bakerwaard. Vele jaren geleden werd een bos gerealiseerd, wat niet voor publiek toegankelijk was. Om dit gebied nu toch te ontsluiten, zijn diverse instanties met elkaar in overleg gegaan. Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn en IJssel, Baaks Belang en Het Steenders Landschap (HSL) hebben het mogelijk gemaakt om een verbindingsroute te realiseren tussen de HSL Struinroute en de Helmichwandelroutes in Baak. Daarnaast zijn er nu verbindingen ontstaan naar andere wandelroutes, zoals het Trekvogelpad richting Wichmond/Vierakker. Het nieuwe pad zal met regelmaat worden gemaaid, om de doorgang te garanderen. Omdat dat met een kleine trekker zal gebeuren, diende een pad te worden vrijgemaakt. Verschillende berken en elzen werden daarvoor omgezaagd en in rillen gelegd, om als schuilplaats voor kleine dieren en insecten te dienen.

Na een ontvangstwoordje door onze voorzitter en door Fons Jansen van Baaks Belang werd verteld wat er deze dag allemaal gedaan kon worden. Er konden oude rasters worden verwijderd en een deel van het pad moest begaanbaar worden gemaakt voor de tractor die het zou gaan maaien. Uiteraard werd er ook aandacht besteed aan het onderwerp Veilig werken, hou rekening met de veiligheid van jezelf en van anderen!

Alle aanwezigen gingen vervolgens vol goed moed aan het werk. Het was een prachtige dag, het was namelijk de warmste 1 november sinds het begin van de registratie! Zakken met zwerfvuil, vele meters prikkeldraad en een flink aantal paaltjes, zowel aan de Steenderense als de Baakse kant, werden verzameld. Motorkettingzagers zaagden snel en vakkundig de rij bomen om en de jongelui van de scouting hadden de taak om deze bomen in stukken te zagen en naar de rillen te sjouwen.

De dag werd zoals gewoonlijk afgesloten met soep, deze keer beschikbaar gesteld door Pepa, en een broodje worst. Er wordt nog wat nagepraat en dan vertrekt iedereen weer naar thuis. Op naar de volgende werkdag op 13 december a.s. Meer informatie kunt u vinden in de agenda.

Foto's van de werkdag

 

Klik op een afbeelding voor de volledige foto