JSKDBI 6 februari en Werkdag 7 februari 2015
Plantenbos, IJsbaan en snoeien boomgaarden

 

Zaterdagmorgen 7 februari 2015 waren om 9 uur ruim 30 vrijwilligers aanwezig in de kantine van de ijsbaan aan de Toldijkseweg om aan het werk te gaan in natuur en landschap van Steenderen. Na ontvangst met koffie, een welkom door de voorzitter en het arbo praatje, werd uitgelegd wat op deze dag de bedoeling van de werkzaamheden was.

Een groepje vrijwilligers is aan het werk gegaan met het afmaken van het knotten van de wilgen rond de ijsbaan. Op vrijdag 6 februari is door HSL samen met de basisscholen in Steenderen namelijk weer de tweejaarlijkse actie Je School Kan De Boom In georganiseerd. Daarbij worden leerlingen uit groepen 7 en 8 van de basisscholen uitgenodigd om een ochtend in het landschap aan het werk te gaan. Een grote groep scholieren van ruim 60 man was daarom al begonnen met het knotten van de wilgen. Op de werkdag van zaterdag is dit afgemaakt.

Een tweede groep ging alvast naar het Plantenbos om zaagwerk te gaan verrichten en het gezaagde materiaal op te ruimen ter voorbereiding voor het graven van een poel. Er zijn namelijk concrete plannen uitgewerkt om in het Plantenbos een aantal verbeteringen te realiseren waardoor het bos aantrekkelijker wordt voor de bewoners van het dorp. Voor het komende jaar zijn gepland het vrijzetten van de laanbomen van de entree, het verbeteren van de oude dijk en het graven van een poel in een lager gedeelte van het bos. De zaagwerkzaamheden op deze werkdag waren ter plaatse van deze poel en hadden als doel de weg vrij te maken voor het graafwerk dat plaats zal gaan vinden. Het was een pittige klus, maar gelukkig kwam de groep van de ijsbaan helpen om de werkzaamheden uit te voeren.

De derde groep was traditioneel weer de HoogStam Leu. Zij zijn bezig geweest met het noodzakelijke onderhoud en snoeiwerk in de boomgaarden. Deze werkdag is de boomgaard van Addink aangepakt. Al met al weer een actieve dag waarop met veelhanden bij mooi weer weer veel werk is verzet! Na afsluiting met soep en een broodje worst ging iedereen weer tevreden huiswaarts. De volgende werkdag is op 7 maart.

Foto's van de werkdag

    

Klik op een afbeelding voor de volledige foto