Verslag werkdag 14-02-2004

Zaterdag 14 februari 2004 heeft de werkdag van Het Steenders Landschap plaatsgevonden bij de oever van de Kleine Beek en in de boomgaarden van dhr. Gert Jan Massink aan de Molenkolk. Het weer nodigde deze dag uit om lekker in de buitenlucht aanwezig te zijn, het was droog met een aangename temperatuur. Graag willen wij deze keer speciaal de aanwezigheid van twee van onze jongere vrijwilligers onder de aandacht brengen: Bert en Jaap. Zoals al aangegeven in de uitnodigingen: er is werk voor jong en oud!

Aanvang met een kop koffieOm 9 uur 's ochtends werd na een kop koffie met 17 enthousiaste vrijwilligers gestart met de werkzaamheden ten behoeve van het project aan de Kleine Beek. Meer over dit project kunt u lezen door hier te klikken.Uitgraven hoogstam fruitbomen

Aan de Kleine Beek zijn de nog aanwezige hoogstam fruitbomen en de bijbehorende boompalen uitgegraven. Deze zijn later herplant in de boomgaarden aan de Molenkolk. Vervolgens is het bestaande raster verwijderd en een meter landinwaarts opnieuw geplaatst. Ter vervanging van de fruitbomen zijn 25 knotwilgen geplant. Deze zijn dichter bij de beek gezet om uiteindelijk een mooie beekbegeleidende beplanting langs dit gedeelte van de Kleine Beek te verkrijgen.

In het tweede deel van de ochtend zijn werkzaamheden verricht in de boomgaarden van Gert Jan Massink aan de Molenkolk. In de boomgaard met Uitgraven en herplanten notenbomennotenbomen heeft HSL een drietal notenbomen uit de singel verplaatst naar de boomgaard zelf. HSL is namelijk van mening dat notenbomen geen onderdeel van een singel in dit gebied uit behoren te maken. In de singel zijn nog twee notenbomen aanwezig, deze worden in verband met de beschikbare tijd op een later tijdstip verplant. De bestaande notenbomen in deze boomgaard zijn gecontroleerd op de noodzaak om de beschermhulzen te verwijderen. Deze beschermhulzen zijn in het verleden aangebracht om de bomen tegen vraat van hazen en konijnen te beschermen. Op een bepaald moment dienen deze hulzen verwijderd te worden om te voorkomen dat de bast onderaan de boom wordt afgekneld waardoor de boom uiteindelijk dood kan gaan. De vrijwilligers van Het Steenders Landschap hebben deze hulzen verwijderd.

Net voor de middag zijn afsluitend de fruitbomen van de Kleine Beek herplant op de open plekken in de fruitbomen boomgaard aan de Molenkolk. Dhr. Horstink heeft vervolgens de nieuw geplante bomen gesnoeid. Hiermee is de boomgaard weer compleet met 100 fruitbomen beplant. Ook hier zijn vervolgens de hulzen rond de bestaande bomen tot diep in de grond verwijderd om te voorkomen dat de bomen over een aantal jaren dood zijn.
Om vraat van hazen en konijnen zoveel mogelijk te voorkomen heeft Dhr. Horstink wat takken van bestaande bomen geknipt en deze in en rondom de boomgaard gelegd. Hazen en konijnen zullen eerder vreten aan de op de grond liggende takken dan aan de stammen van de fruitbomen. Hiermee wordt de kans op schade beperkt nu de hulzen zijn verwijderd.

Afsluitend werd door de vrijwilligers een kop soep genuttigd, welke weer heerlijk smaakte na een actieve ochtend.

Foto's werkdag 14 februari 2004

  

Klik op een afbeelding voor de volledige foto