Oever Kleine Beek

Het project "Oever Kleine Beek" betreft het herinrichten van een natuurlijke oever langs de Kleine Beek ten zuiden van Steenderen. Het betreft de oever aan de overzijde (zuidkant) van de beek waar u langs loopt als u het wandelpad vanaf het fietspad bij Huize Landlust inloopt naar de Oltmansstraat.

Dit project heeft HSL kunnen realiseren door de medewerking van de Familie Willemsen aan de J.F. Oltmansstraat. Een perceel grond van de familie Willemsen grenst namelijk aan de Kleine beek. Langs deze beek is enige jaren geleden door het waterschap in overleg met de Gemeente Steenderen een natuurvriendelijke oever aangelegd. Als compromis van het overleg tussen de gemeente en familie Willemsen is ervoor gekozen om 25 hoogstam-fruitbomen langs de beek te plaatsen. Het HSL is echter van mening dat het landschappelijk gezien veel passender is om knotwilgen als beekbegeleidende beplanting te gebruiken. Dit is op de werkdagen van 17 januari en 14 februari 2004 gerealiseerd. Een gedeelte van de fruitbomen is op 17 januari verplaatst naar de boomgaard van Addink aan de Paardestraat, de resterende bomen zijn 14 februari verplaatst naar de boomgaard van dhr. Massink aan de Molenkolk. De vrijkomende plaatsen zijn ingevuld met knotwilgen, deze zijn tevens dichter bij de beek geplaatst. Op 14 februari hebben onze vrijwilligers tevens de afrastering die direct langs de fruitbomen liep opgenomen en een meter verder landinwaarts verplaatst.

Op de werkdag van 19 januari 2008 is de strook struweel onderhouden die vanaf de knotwilgenrij richting de Oltmansstraat langs de beek is gelegen. Indien u meer wilt lezen over de werkdag >>>

Samenvatting; door de vrijwilligers van Het Steenders Landschap zijn op de volgende werkdagen activiteiten verricht bij de Oever van de Kleine Beek:

 

Werkdag 17 januari 2004

 

Werkdag 14 februari 2004

 

Werkdag 8 maart 2008

 

Werkdag 17 januari 2009

Door de activiteiten van onze vrijwilligers is er een situatie gecreëerd waardoor er zich in enkele jaren een mooie, beekbegeleidende vegetatie langs dit deel van de oever van de Kleine Beek kan ontwikkelen!

Situatie Kleine Beek September 2004

   

Situatie Kleine Beek Februari en Maart 2004

Februari 2004 Februari 2004 Februari 2004 Maart 2004 Maart 2004

Situatie Kleine Beek December 2003

File written by Adobe Photoshop 4.0  

Klik op een afbeelding voor de volledige foto