Boomgaard Addink

Het project "Boomgaard Addink" betreft het herstel van een oude hoogstam fruitboomgaard op de hoek van de Paardestraat met de Wehmestraat in Steenderen. Deze boomgaard is, zover bekend, in de jaren twintig van de vorige eeuw ingeplant. Van deze bomen waren bij de start van het project nog 3 exemplaren in redelijke staat aanwezig, de overige bomen waren gesneuveld door weersinvloeden en dergelijke.
De boomgaard die is opgeknapt behoorde bij de boerderij Visschershofstede die ten noorden van de boomgaard is gelegen en enige jaren geleden fraai is gerestaureerd. Aan de andere zijde van de boerderij is nog een boomgaard aanwezig, deze is momenteel in gebruik bij dhr. De Haan. Van oudsher voorzagen deze 2 boomgaarden de bewoners van de boerderij van fruit, er werd daarbij onderscheid gemaakt in de perenboomgaard en de appelboomgaard.

25 februari 2006
Situatie 25 februari 2006

Deze boomgaard is voor het dorp Steenderen beeldbepalend en daardoor dus landschappelijk zeer waardevol. Met veel dank aan dhr en mevr Schurink uit Enschedé (eigenaren van het perceel) en dhr J. Sloot (pachter) heeft HSL de mogelijkheid gekregen om de boomgaard te herstellen.

Op 17 januari 2004 hebben de eerste werkzaamheden in de boomgaard plaatsgevonden. Klik hier voor een verslag en foto's van deze werkdag. De vier fruitbomen die nog in de boomgaard zijn overgebleven (waarvan 1 opslag), zijn zo goed mogelijk gesnoeid om ze te behouden. Daarnaast zijn er nieuwe fruitbomen aangeplant, waardoor de buitenste rij weer vol is. Het totaal aantal fruitbomen is nu 14 stuks. Dit aantal is voor HSL voldoende om een subsidie aan te vragen waarmee een gedeelte van de kosten worden gedekt.

In het voorjaar van 2004 is de boomgaard ingezaaid met gras. Tevens zijn er een aantal nestkasten voor uilen in de bomen aangebracht. In de hoek van het perceel is met behulp van snoeihout een overhoekje gecreëerd om een schuilplek voor fauna te realiseren.

Op 11 februari 2006 is de boomgaard volledig ingeplant. Dit is mogelijk geworden doordat dhr. Schurink, eigenaar van het perceel, hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook de huidige pachter van het perceel, dhr. Sloot, ondersteunde dit initiatief. Op de werkdag van 11 februari zijn 50 nieuwe fruitbomen ingeplant. Dit betreffen allen historische hoogstam appelbomen. De op de eerste werkdag geplaatste jonge bomen zijn verplaatst om in lijn met de nieuwe aanplant te komen. Daarnaast is het perceel voorzien van een nieuwe, natuurlijke afrastering bestaande uit eikenhouten palen. Indien u meer wilt lezen over de werkdag >>>

Op 19 januari 2008 en 8 maart 2008 is langs de erfscheiding met de naastgelegen boerderij een meidoornhaag aangeplant. Hierlangs is een raster gezet van eikenhouten palen. Indien u meer wilt lezen over de werkdag >>> of >>>

Samenvatting; door de vrijwilligers van Het Steenders Landschap zijn op de volgende werkdagen activiteiten verricht in de boomgaard:

 

Werkdag 17 januari 2004

 

Werkdag 5 februari 2005

 

Werkdag 11 februari 2006

 

Werkdag 13 januari 2007

 

Werkdag 19 januari 2008

 

Werkdag 8 maart 2008

 

Werkdag 14 februari 2009

De nieuwe beplanting in de boomgaard is vastgelegd in een plattegrond met een soortenlijst. Interesse in de appelsoorten die over een aantal jaren in de boomgaard verwacht kunnen worden? Download dan de kaart en soortenlijst!

Winterbeelden 22 december 2007

Prachtige winterbeelden van 22 december 2007

    

Plaatsen toegangshek 31 juli 2006

Op 31 juli is een toegangshek geplaatst, wat de omheining van de boomgaard compleet maakt. Het mooie, eikenhouten hek is voorzien van de naam van de boomgaard.

Situatie boomgaard Februari 2006

   

Situatie boomgaard September 2004

Situatie boomgaard Januari 2004

Ter compensatie van de verdwenen schuilhoekjes is een nieuwe takkenhoop gemaakt    

Situatie boomgaard December 2003

 

Klik op een afbeelding voor de volledige foto